Refugee.Info waa shabakad u go'an oo bixisa macluumaad, gargaar, iyo hagitaan qaxootiga iyo magangalyo-doonka Giriiga. Isticmaal maqaalkan si uu kaaga caawiyo inaad hesho waxa aad u baahan tahay si hufan.

 

Adeegyada

Adeegyada bilaashka ah iyo taageerada muhiimka ah ee magangelyo-doonka, shakhsiyaadka hoylaawayaasha ah, iyo kuwa ay wajahayaan duruufo degdeg ah.

Hagaha Magaalada ee Athens iyo Thessaloniki

Qoxootiga iyo Bulshooyinka Soogalootiga ah ee soo gudbinaya hababka cabashooyinka

Adeegyada baahiyaha aasaasiga ah (Athen iyo Thessaloniki)

 

📣Habraacyada Magangelyada iyo Xaquuqaadka

Qaybtani waxa ay bixisa macluumaadka ku saabsan habka magangalyada ee Giriiga, iyada oo sharxaysa shuruudaha muhiimka ah, shuruudaha, iyo xuquuqda. Qaybtani waxay u adeegtaa sidii kheyraad qiimo leh oo loogu talagalay magangalyo-doonka Giriigga, iyadoo siinaya macluumaadka si ay gacan uga geystaan ​​socodsiinta cakiran ee habka magangalyada iyo inaad hubiso inaad ogtahay xuquuqdaada inta lagu jiro habka.

Ka codso magangalyo Giriiga

Booliisku waxay hubiyaan - waa maxay xuquuqdaadu?

Xariga ama xabsi - Macluumaadka iyo Xuquuqda

Habka xuduudaha ee jasiiradaha

Ka guurista jasiiradaha una guurida dhul weynaha

Waraaqada Booliiska ee la bixiyey xiliga soo gelitaanka

Ku saabsan codsiyada xiga

Codsiga magangalyada - Kala saarida faylka

Habraaca Soo dhaweynta iyo Aqoonsiga

Kaarka Codsadaha Magangelyada

Wareysigaaga Magangelyada Giriigga

Faro qaadista Giriigga

Diiwaan gelinta Magangelyada

Ogalaanshaha Deganaashaha

Ogalaanshaha Deganashaaha ee sababo gaar ah

Sida loo cusbooneesiiyo Ogalaanshahaaga Deganaashaha

Racfaan ka qaadashada go'aankaaga magangelyada ee Giriigga

Ka noqoshada sharciga qaxootiga 

Masaafurin ama dib u celin

🟡Wadooyinka hoos yimaada Sharciga Socdaalka

Nooca cusub ee Ogolaanshaha Joogista ee Shaqada (3 sano)

Ogolaanshaha degenaanshaha 10-sano ee dhallaanka aan lala socon

Ogolaanshaha degenaanshaha sababo gaar ah dartood

🛠️Ka shaqeynta Giriigga

Tani waa hage lagama maarmaan ah oo lagu maareynayo suuqa shaqada ee Giriigga. Maqaalladani waxay daboolayaan dhammaan. Ogow xuquuqda shaqaalaha oo fahan dhaqanka shaqada, hel talooyin wax ku ool ah oo shaqo raadis ah, hel dukumentiyada lagama maarmaanka ah sida lambarka canshuurta ama kaarka shaqo la'aanta, oo hel aragtiyo ku saabsan canshuuraha iyo caymiska.

Ka shaqeynta gudaha Giriigga

Xuquuqaadka Shaqaalaha iyo Loo shaqeeyaha gudaha Giriigga

Dhaqanka Shaqada gudaha Giriigga

Sidaa loo raadiyo shaqo gudaha Giriiigga

Cadeynta inaad ka shaqeyn karto gudaha Giriigga

Helitaanka lambarka canshuurta (AFM)

Helitaanka koonto bangi

Helitaanka kaarka shaqo la'aanta

Sida loogu dhawaaqo canshuurtaada Giriiga

Ku saabsan Shaabada Caymiska Qaranka (Ensima) ee Giriiga

Myergani.gov.gr: Hage tallaabo-tallaabo ah

Sida loo qoro Cv fiican

Sida loo qoro waraaqada daboolka

Talooyin logu talagaley wareysi guuleesta

🧳Safar

U gudub arrimaha socdaalka ee Giriiga, inta badan diiradda saara macluumaadka qaxootiga. Soo hel habka loo cusboonaysiinayo dukumentiyada safarka oo ka hel jawaabaha su'aalaha inta badan la is weydiiyo maqaalkeena "FAQ - Documents Travel". 

Dukumentiga Safarka ee Giriiga

Sida loo cusbooneesiiyo Dukumentikaaga Safarka

FAQ - Dukumentiga Safarka

🏠Guryeynta

Baro muuqaalka guryaha ee Giriiga. Ogow xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga kirayste ahaan oo baro aragtiyo ku saabsan kiraysashada guri gudaha Giriiga.

Nuuca Hoyga

In laguu diiwaan geliyo hoy

Kireesiga guri gudaha Giriigga

💵Taageerada Dhaqaale

Kani waa hagaha gunnooyinka iyo taageerada maaliyadeed ee Giriiga. Sahami "Barnaamijka Kaalmada Lacag caddaan ah" oo ogow gunnooyinka maaliyadeed ee kala duwan ee jira.

Barnaamijka Kaalmada Lacageed ee Giriiga

Gunnooyinka maaliyadeed ee Giriiga

Dakhliga Wadajirka Bulshada ee qaxootiga la aqoonsan yahay

⚕️Caafimaad

Sahami macluumaadka muhiimka ah ee helitaanka daryeelka caafimaadka ee Giriiga, oo ay ku jiraan faahfaahinta ku saabsan lambarada badbaadada bulshada sida PAMKA, PAAYPA, iyo AMKA. Hel fikrado ku saabsan HIV iyo AIDS si aad si fiican u fahamto xaaladahan, adoo awood u siinaya naftaada aqoonta ka hortagga iyo helitaanka daaweynta daryeelka caafimaadka.

Qabashada Ballan Caafimaad (eRantevou) - Hagaha Tallaabo-tallaabo

Ceymiska caafimaadka

HIV iyo AIDS: Aasaaska

Daryeelka  caafimaadka oo aan lahayn lambarka dammaanadda bulshada (PAAYPA ama AMKA) - Ku saabsan PAMKA  ee COVID-19

📝Dukumentiyada iyo Habraacyada

U gudub adeegyada guud iyo nidaamyada Giriiga si aad u hesho dukumentiyada muhiimka ah. Qeybtaan waxaa ku jira macluumaadka ku saabsan ballansashada balamaha ee Xarumaha Adeegga Muwaadiniinta (KEP), dacwadaha furriinka, sida loo caddeeyo cinwaankaaga, daabacaadda nuqulka diiwaanka dembiga, saxiixida heshiiska ururka shaqaalaha rayidka, guursashada, diiwaangelinta dhalashada, dhalashada Giriigga, iyo qabanqaabada geeri iyo aas. 

Sida balan looga qabsado Xaruunta u Adeegta Muwaadiniinta (KEP)

Furiinka guda Giriigga - Macluumaadka iyo habraacyada

Cadeynta cinwaankaaga

Helitaanka nuqulka diiwaankaaga dembiga (Ποινικό μητρώο)

Saxiixitaanka heshiiska midowga madaniga ah ee Giriiga

Ku guursiga gudaha Giriigga

Diiwaan gelinta dhalashada ee Giriigga

Dhalasha Giriigga

Dhiimashada iyo aaska ee Giriigga

Haddii cinwaankaaga ama lamabarka teleefankaaga is badalo

Sida loo cusbooneesiiyo iyo loo badelo dukumenti lumay, halaabay ama dhacay

🫂Dadka nugul ee gudaha Giriigga

Qaybtani waxay siisaa macluumaadka lagama maarmaanka ah iyo taageerada kuwa wajahaya caqabadaha. Wax badan ka baadho ka ganacsiga iyo ka faa'iidaysiga, baro Qiimaynta Nuglaanta, awood naftaada adoo garanaya xuquuqdaada ka dhanka ah cunsuriyadda oo u hel jawaabaha su'aalaha guud ee ku saabsan bulshada LGBTQI+.

Shabakadda Duubista Rabshadaha Cunsuriga: waxa iyo sida loo soo sheego dembiga cunsuriyadda

Qiimaynta Nuglaanta

Dambiyada cunsuriyadda - Aqoonso xuquuqaadka

Su'aalaadka ugu badan ee leys weydiiyo ee ku saabsan bulshada LGBTQI+

Ka ilaalinta ballanqaadyada beenta ah inta lagu jiro safarkaaga - waa maxay ka ganacsiga dadka?

Ka Ganacsiga Dadka: Waxa ay tahay iyo Halka la weydiisto caawimaad?

👩🏽👩Loogu talagaley haweenka iyo gabdhaha

Goobtani waxa ay ku siinaysaa macluumaad ku saabsan xuquuqda haweenka iyo agabka caawinta loo raadsado. Wax ka baro rabshadaha ku saleysan jinsiga oo hel hagis ku saabsan sida caawimaad loo raadsado. Kuwa wax rajaynaya, ogow meesha laga helo taageerada iyo waxa aad ka fili karto daawayntaada.

Xuquuqda dumarka ee Giriiga

Sharaxaada xadgudubyada ku saleysan jinsiga iyo sida loo raadsado caawimaad

Uur ku leh gudaha Giriigga

🧒🧒🏽Carruurta safraya kaligood

Sahami agabka, talooyinka, iyo waxyaalaha ay tahay inaad daryeesho si aad u hubiso safar badbaado leh oo xog-ogaal u ah shakhsiyaadka da'da yar.

Dadka ka yar 18 ee safraya kaligood

🎒Waxbarasho

Tani waa kheyraad dhamaystiran oo loogu talagalay in lagu dhex maro nidaamka waxbarasho ee Giriiga. Qaybtani waxay dabooshaa wax walba laga bilaabo hagaha lama huraanka ah ee waalidka iyo su'aalaha badanaa la iska weydiiyo ee ku saabsan nidaamka waxbarashada ilaa macluumaadka dugsiga gaarka ah ee kooxaha da'aha kala duwan.

Tusaha aasaasiga ah ee waalidiinta ee dugsiyada Giriiga

FAQ - Habka waxbarashada ee Giriigga

Barnaamijka dugsiyada ee carruurta 6da bilood ilaa 4ta sano

Xanaanada caruurta 5 jirka ah

Barnaamijka dugsiyada ee carruurta 6 ilaa 15 jirka

Barnaamijka dugsiyada ee carruurta 15 ilaa 18 jirka

Ikhtiyaarada waxbarashada ee qaxootiga ka weyn 15 sano

Halka laga tallaali karo carruurtaada

Sida carruurtaada loogu wareejiyo dugsi kale

Helitaanka Waxbarashada Sare - Jaamacadda Giriigga

Sida loo Codsado Baasaboorka Aqoonsiga Yurub ee Qaxootiga

Qaadashada shahaadada mastarka ama PhD ee Giriiga

Aqoonsiga shahaadooyinka tacliinta

🇪🇺Barnaamijyada Midowga Yurub

Qaybtani waxay bixisaa aragtiyo ku saabsan barnaamijyada kala duwan ee EU ee qaxootiga. Waxaa ka mid ah agabka raritaanada, mideynta qoyska, iyo dib u noqoshada ikhtiyaarka ah.

Barnaamijka Dib u Dejinta

Helitaanka xubin qoys

Dib u midowga qoyska ee wadamada kale ee Yurub

Keenista qoyskaaga dalka Giriigga

Soo Noqoshada Iskood ah ee La Caawiyay iyo Dib u Midaynta

🚗Gaadiidka

Soo ogow habka lagu helo liisanka darawalnimada oo baro aragtida gaadiidka dadweynaha oo leh tafaasiil tigidhada. Baro xuquuqdaada iyo tilmaamaha haddii lagugu ganaaxo markaad isticmaalayso Metro gudaha Athens.

Helitaanka shatiga darawalnimada

Gaadiidka dadweynaha ee Giriiga - Macluumaadka tigidhada

Haddii lagugu ganaaxo Metro ee Athens

🏢Aasaasida shirkad gudaha Giriigga

Kani waa hage dhammaystiran oo shirkad laga samaynayo Giriiga. Waxaad ka heli doontaa ilo online ah oo qiimo leh si ay kaaga caawiyaan samaynta qorshe ganacsi oo adag iyo macluumaadka muhiimka ah ee sharci iyo maaliyadeed ee loogu talagalay milkiilayaasha ganacsiga ee Giriiga.

Marxaladda 1aad - Barashada ganacsiga

Marxaladda 2aad - Qorshaynta ganacsigayga - Qorshaha Ganacsiga & amp; Model Ganacsi Canvas

Marxaladda 3aad - Dejinta ganacsigayga

Marxaladda 4aad - Socodsiinta ganacsigayga

Marxaladda 5aad - Balaarinta ganacsigeyga

Xirfadaha adag vs Xirfadaha jilicsan: Waxa aad taqaan vs Sida aad u dhaqanto

Maalgelinta ganacsigayga

Talooyin ku saabsan sida loo sameeyo shabakad

Tilmaamaha Duubista

 

Sahami Refugee.Info maanta oo hel hodantinimada macluumaadka iyo taageerada ay bixiso. Si wadajir ah, waxaan awood u siin karnaa oo kor u qaadi karnaa bulshooyinka aqoonta iyo fahamka.

 

👍 Nagu soo  xiranFacebook iyo Telegram.

💬 Fariin noogu soo dir Messenger ama  WhatsApp.

📄 Na sii jawaabtaada adoo noogu soo diraayo Messenger-ka.