hero-header

*روند زیر برای اتباع اوکراینی که رد شده اند، وضعیت حفاظت موقت را دریافت نکرده اند و حمایت بین المللی دریافت کرده اند نیز اعمال می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مجوز اقامت یونان می توانید از این مقاله استفاده کنید، از جمله:

 • چگونه می توانید برای مجوز اقامت اقدام کنید

 • به چه مدارکی نیاز خواهید داشت
 • اطلاعات مربوط به کارت اجازه اقامت

کارت اجازه اقامت

اجازه اقامت شما به شما حق سفر به خارج از یونان را نمی دهد

با مجوز اقامت، شما حق دارید:

چگونه می توانید برای اولین بار برای اجازه اقامت درخواست دهید - روش

زمانی که در یونان وضعیت پناهندگی یا حمایت فرعی به شما داده می شود، می توانید برای اجازه اقامت درخواست دهید. شما می توانید بلافاصله درخواست دهید. مراحل صدور مجوز اقامت (برای پناهنده شناخته شده یا ذینفع حمایت فرعی) به شرح زیر است:

به محض اینکه وضعیت پناهندگی یا ذینفع یک شرکت فرعی به رسمیت شناخته شدید، تصمیم صدور ADET (مجوز اقامت) را دریافت خواهید کرد. به عنوان یک قاعده، تصمیم برای صدور ADET همزمان با تصمیم حفاظت بین المللی شما به شما داده می شود. اگر این اتفاق نیفتد، باید مرتباً از اداره پناهندگی منطقه ای مسئول پرونده خود بپرسید.

 • اگر در تسالونیکی زندگی می کنید، بلافاصله آن را دریافت خواهید کرد.
 • اگر در جزایر هستید، تصمیم ADET احتمالاً همراه با تصمیم حفاظت بین‌المللی ارائه می‌شود. در هر مورد دیگری باید مرتباً از اداره منطقه ای پناهندگی جزیره سوال کنید.
 • فرض کنید به منطقه دیگری منتقل شده اید و اداره منطقه ای پناهندگی نزدیک به شما غیر از اداره ای است که تصمیم به رسمیت را صادر کرده است. در این صورت، باید به نزدیکترین دفتر پناهندگی منطقه ای بروید و توضیح دهید که در زمان انتظار برای دریافت تصمیم، منتقل شده اید. شما تصمیم را از نزدیکترین اداره پناهندگی منطقه ای به محل اقامت خود دریافت خواهید کرد.

پس از دریافت تصمیم برای صدور مجوز اقامت از اداره منطقه ای پناهندگی، باید با اداره پلیس وقت ملاقات بگیرید.

در طول قرار ملاقات خود موارد زیر را ارائه خواهید داد:

 • اثر انگشت شما
 • یک عکس پاسپورت
 • یک اعلامیه رسمی که آدرس فعلی شما را ذکر می کند
 • تصمیم فوق برای صدور مجوز اقامت
 • فتوکپی کارت پناهندگی

شما باید کارت پناهندگی معتبر (معتبر در زمانی که شما برای قرار ملاقات خودتون میروید) به همراه خود داشته باشید و به پلیس نشان دهید.اگر بتوانید قرار ملاقات خود را به صورت پرینت گرفته شده به پلیس نشان دهید ، بهتر است ، اگر در اتیکا زندگی میکنید.

سپس باید 3-4 ماه منتظر بمانید تا اجازه اقامت صادر شود که از اداره منطقه ای پناهندگی مسئول پرونده شما دریافت خواهید کرد. می توانید به صورت آنلاین در سایت خدمات پناهندگی بررسی کنید که آیا اجازه اقامت شما آماده است.

یک مجوز اقامت:

 • اگر به شما وضعیت پناهندگی داده شود، مدت اعتبار آن سه سال است.
 • در صورت اعطای حمایت فرعی به مدت یک سال اعتبار دارد.

مدت زمان اجازه اقامت در تصمیم برای صدور ADET مشخص شده است.

نحوه تمدید مجوز اقامت خود را در اینجا بیابید .