hero-header

Hambalyo dhallaankaaga cusub! Waxaad u baahan doontaa inaad xubinta cusub ee qoyskaaga ka diiwaan geliso Xafiiska Diiwaangelinta Dhalashada Gariigga iyo Adeegga Magangalyada.

Tallaabada 1: Diiwaangelinta dhalashada Gariigga

Si aad u diiwaan geliso dhalashada Giriiga, waxaad ku samayn kartaa onlayn iyada oo loo marayo goobta diiwaangelinta dhalashada dhijitaalka ah. Waxaad ka sheegi kartaa dhalashada ilmahaaga isbitaalka hooyada oo ah meesha dhalmada ka dhacday. Ku dhawaaqida dhalashada waa in ay sameeyaan:

  • waalidka dhalay ilmaha si wadajir ah
  • aabbaha dhalay ilmaha hadda dhashay, haddii ay hooyadu geeriyooto ama ay sababtu tahay in hooyada ay ilmaha uga tagtay.
  • hooyada xaalada qoyska hal waalid

Taas ka dib, diwaan gelinta dhalashada dhijitaalka ah waxaa diyaarinaya shaqaalaha ka mas'uulka ah isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ka dibna loo gudbiyo Xafiiska Diiwaangelinta ee ay khusayso. 10 maalmood ka dib, waxaad heli kartaa koobiga shahaadada dhalashada adiga oo u gudbinaya codsi KEP kasta.

Birth Certificate

Maxaa la keenayaa

Si aad dhalmada uga diiwaan geliso isbitaalka hooyada, waxaad u baahan tahay inaad keento dukumeentiyada soo socda:

  • Nuqul ka mid ah shahaadada guurka ama shahaado diiwaanka qoyska. Haddii dukumeentiyadan la waayo, dukumeentiyada aqoonsiga xubnaha qoyska ayaa loo isticmaali karaa si loo caddeeyo xidhiidhka qoyska.
  • Kaarka magangalyada ama ogolaanshaha joogitaanka, baasaboorka, ama dukumentiyada kale ee aqoonsiga. Ogsoonow in dukumentiyada sharciga ah ee ugu yaraan hal waalid loo baahan yahay. Sidoo kale, keen buug-yarahaaga caymiska bulshada.
  • Buug-yaraha caymiska bulshada ee lamaanaha (haddii ilmaha laga diiwaangelinayo khasnadda caymiska aabbaha).
  • Caymiska ama wax kasta oo caddaynaya caymiska caafimaadka gaarka ah.
  • Lambarkaaga  PAAYPA ama AMKA  iyo  lambarkaagaAFM. Haddii aadan haysan AMKA ama PAAYPA ama AFM, waxaad saxiixi kartaa cadeynta inaadan haysan AMKA ama PAAYPA ama AFM adigoo isticmaalaya  foomkan  (oo Giriig ah).

 

Haddii aadan ku hadlin Giriigga, waa inaad haysataa tarjumaan ama qof si fiican u yaqaan Giriigga si uu uga caawiyo diiwaangelinta.

 

Waa muhiim in la hubiyo in magacaaga iyo magacaaga magacaaga ee ku qoran shahaadada dhalashada ay si sax ah u siman yihiin dhammaan waraaqahaaga rasmiga ah. Khaladaadka, oo ay ku jiraan khaladaadka higaada, ee ku jira Shahaadada Dhalashada waxay noqon kartaa caqabad si loo saxo, inta badan waxay u baahan tahay go'aan maxkamadeed, kaas oo waqti badan qaata oo kharash badan leh, badanaa u baahan gargaar sharci. Qaxootiga aan la xiriiri karin mas'uuliyiinta waddankooda si ay u helaan shahaadooyinka aqoonsiga muwaadin waxay ka heli karaan shahaado aqoonsiga qoyska Adeegga magangalyada, taas oo lagu codsan karo qof ahaan ama email ahaan. Degmooyinku waxa laga yaabaa in ay aqbalaan warqadaha dhaarta halkii ay ka qaadan lahaayeen shahaadooyinka guurka, inkastoo tani ay noqon karto mid adag. Haddii aad la kulanto dhibaatooyinkan oo kale, ka raadso taageero urur gargaar sharci.

Maxaa dhacaya haddii aan dhaafo waqtiga kama dambaysta ah?

Waxaa jira ganaaxyo ku lug leh haddii aad dib u dhigto diiwaangelinta dhallaankaaga. Haddii aad daahdo inta u dhaxaysa 11 iyo 90 maalmood, ganaaxu waa €30. Dib u dhigista ka badan 90 maalmood, ganaaxu waa €60.

Maxaa dhacaya haddii dhalashadu aysan ka dhicin isbitaal ama rug caafimaad?

Waxaad weli u baahan doontaa warqadda dhalashada, oo ay saxiixeen dhakhtarka iyo umulisadii ilmaha dhalisay. Xaaladdaas, haddii ambalaas loo waco dhalmada ka dib si loogu qaado isbitaalka hooyada iyo ilmaha ee dhashay, waxaad u baahan doontaa shahaado EKAV ah oo ku saabsan xaqiiqadan.

Ilmahayga ku dhashay Giriiga ma heli doonaa dhalasho Giriig ah?

Maya. Hadda sharciga Gariiggu ma ogola in ilmaha ku dhashay Gariiga uu qaato jinsiyadda Gariigga oo keliya iyadoo lagu salaynayo sababta uu ugu dhashay Gariigga.

Magac u bixinta ilmaha

Magac u bixinta ilmaha waxaa si wada jir ah u qabta labada waalid ama hal waalid oo qoraal ka haysta kan kale. Haddii ilmuhu ka soo jeedo qoys kelidiis ah, waalidka fulinaya awoodda waalidka ayaa ku dhawaaqaya magacaabista.

 

Magacaabidda waxaa lagu sheegi karaa Xafiiska Diiwaangelinta ee dhalashada laga diiwaan geliyey, Xafiiska Diiwaangelinta ee meesha waalidka, halkaas oo warbixinta magac-bixinta lagu sameeyo, ama iyada oo loo marayo  habka internetka ee dawladda.

 

Habka elegtarooniga ah, waxaad u baahan doontaa nambarka gacanta oo shahaadeysan, aqoonsigaaga Taksinet-ka ee gaarka ah, AFM-gaaga, iyo magaca waalidka labaad haddii aad si wadajir ah u haysaan mas'uuliyadda waalidnimo. 

Talaabada 2: Is diwaan galinta adeega magangalyada

Haddii ilmahaagu ku dhashay Giriiga, marka diiwaangelinta dhalashada la dhammeeyo oo aad hesho shahaadada dhalashada, waa lama huraan inaad ka diiwaan geliso ilmahaaga Adeegga Magangalyada Giriigga sida ugu dhakhsaha badan.

Haddii aad tahay magangalyo doon: Labada waalidba waa inay booqdaan xafiiska adeegga magangalyada ee u dhow deegaankooda si ay u soo gudbiyaan codsiga magangalyada ilmaha dhashay, iyagoo hubinaya in nambarka kiiska magangalyada ilmaha uu ku xiran yahay waalidka. Haddii hal waalid kaliya uu joogo Giriiga, waalidkaas ayaa keligii codsan kara. Haddii kale, labada waalidba waxay u baahan yihiin inay joogaan. - Codsiga la socda, waxaad u baahan tahay inaad soo gudbiso Shahaadada Diiwaangelinta Dhalashada ee ilmahaaga oo aad haysato kaarkaaga magangalyada.

Haddii aad tahay ka-faa'iideyste magangalyada caalamiga ah: Ilmahaaga waxaa la siin doonaa ogolaansho joogitaan oo la mid ah muddada aad adigu leedahay. Waa inaad booqataa xafiiska adeegga magangalyada ee kuugu dhow oo aad codsatid bixinta ogolaanshaha joogitaanka dhallaanka cusub.

  • Haddii qoyskaagu jiray ka hor intaanad waddanka soo gelin, waxaad u baahan tahay inaad soo gudbiso shahaadada diiwaangelinta dhalashada ilmahaaga oo ay la socoto arjiga kore.
  • Haddii qoyskaaga la abuuray ka dib soo galitaanka Giriiga, waxaad u baahan tahay inaad soo gudbiso, oo ay la socoto codsiga iyo shahaadada diiwaangelinta dhalashada ilmahaaga, shahaadada guurka ama shahaadada diiwaangelinta shuraakada madaniga ah, ama ficilka rasmiga ah ee aqoonsiga ilmaha hortiisa Nootaayo dadweyne.

Marka go'aanka ADET ee dhallaankaaga uu diyaar noqdo, waxaad u baahan doontaa inaad ballan la samaysato waaxda booliiska ee awoodda u leh si aad u codsato bixinta oggolaanshaha joogitaanka iyo dukumentiga safarka. Fadlan tixraac maqaalkeena khuseeya halkan.

*Marka lagu daro dukumeentiyada aan soo sheegnay, waa inaad mar walba sidataa kaadhkaaga magangalyada ama ogolaanshaha joogitaanka markaad booqanayso adeega magangalyada.