hero-header

*Nidaamka soo socdaa waxa kale oo uu quseeyaa muwaaddiniinta Yukreeniyaanka ah ee la diiday ee aan helin heerka ilaalinta ku meel gaadhka ah.

 

Wareysigaaga ka dib, Adeegga Magangalyada Giriiga ayaa go'aamin doona in lagu siiyo magangalyo ama ilaalin hoose ama in lagu diido codsigaaga. Dhammaan rafcaannada waxaa "baaray" Hay'adda Racfaanka ee Athens. Ilaa ay si cad kuugu yeedhaan Hay'adda Racfaanka, ma jiri doono waraysi kale. Weli, waa inaad naftaada hor keentaa Hay'adda Racfaanka maalinta rafcaankaaga la qaadayo ilaa aad degan tahay qaabilaadda koowaad ama xarunta hoyga ama aadan lahayn xaddidaadyo juquraafi ah. Labadan kiis, waa inaad u soo gudbisaa shahaado deganansho Maamulka Racfaanka wakhtiga saxda ah (saddexda maalmood ee ugu dambeeya ka hor maalinta dooda rafcaankaaga) ama uu ku matalo qareen idman

Maxaan samayn karaa haddii Maamulka Gariigga ay diidaan codsigayga magangelyo?

Haddii ay maamulka Gariiggu diidaan codsigaaga magangelyo, waxaad xaq u leedahay inaad racfaan ka qaadato - laakiin waa inaad si degdeg ah wax uga qabataa. Ka digtoonow! Tirada maalmaha aad rafcaan ka qaadan karto (xilliga kama dambaysta ah) wuxuu ka bilaabmayaa maalinta ogeysiinta go'aanka (macnaheedu waa maalinta aad go'aanka hesho).

Dhulka beriga ah ee Gariiga

Wakhtiga kama dambaysta ah ee rafcaanka laga qaadanayo go'aankaaga magangelyo waa 30 maalmood laga bilaabo maalinta ay Adeegga Magangelyada Gariiggu ku ogeysiiyaan go'aankooda haddii faylkaaga magangalyo lagu habeeyo nidaamka caadiga ah oo aad joogto dhulka beriga ah ee Gariiga. Haddii faylkaaga lagu farsameeyo nidaamka degdegga ah, kama dambaysta ah ee rafcaanku waa 20 maalmood laga bilaabo maalinta Adeegga Magangalyada Gariiggu ku ogeysiiyo go'aanka.

Ka digtoonow! Muddada kama dambaysta ah ee 30-ka maalmood ah waxay bilaabmaysaa maalinta ogeysiinta go'aanka. Ogeysiinta go'aanka waxaa lagu samayn karaa mid ka mid ah siyaabaha soo socda:

 • Shakhsi ahaan adiga oo jooga Adeegga Magangalyada.
 • In boostada gurigaaga laguugu soo diro ama ciwaanka shaqada ama qareenkaaga, la taliyahaaga ama wakiilkaaga.
 • Ciwaanka iimaylka, ee aad siisay Adeegga Soo dhawaynta Koowaad ama Adeegga Magangalyada ama ciwaanka iimaylka uu bixiyey qareenkaaga, lataliyahaaga ama wakiilkaaga.
 • Waxaad ka heli doontaa akoonka onlaynka ah adigoo isticmaalaya codsi ay maamusho Adeegga Magangalyada.

Gudaha jasiiradaha Gariigga

 • Waxaad heesataa 10 maalmood in aad racfaan qaadato haddii aad hesho jawaad diidmo ah kabacdi wareysiga ogolaanshaha.
 • Waxaad heesataa 10 maalmood in aad racfaan qaadato haddii aad hesho jawaad diidmo ah kabacdi wareysiga u qalmida.

Dhulka beriga ah iyo jasiiradaha labadaba

Haddii lagugu wargeliyo go'aan lagugu wareejinayo waddan kale oo EU ka tirsan sida uu qabo xeerka Dublin oo aadan rabin in lagu wareejiyo, kama dambaysta racfaanku waa 15 maalmood.

Haddii go'aanka la soo saaro iyadoo nidaamka soo dhaweynta iyo aqoonsiga aan weli la dhameystirin, waqtiga kama dambaysta ah ee racfaanku wuxuu noqonayaa 10 maalmood.

Haddii aad gudbisay codsi magan-gelyo oo xiga , oo codsigan la diiday maadaama aan la aqbali karin, kama dambaysta racfaanku waa shan maalmood.

Fiiro gaar ah: Maalmaha aan la shaqaynin sidoo kale waa la xisaabayaa, laakiin waxaa laga yaabaa inaad haysato maalin dheeraad ah haddii maalinta ugu dambeysa ee kama dambaysta ah ay ku dhacdo maalin aan la shaqeynin. Si loo hubiyo inaadan dhaafin wakhtiga kama dambaysta ah, u gudbi racfaankaaga sida ugu dhakhsiyaha badan.

Adeegga magangalyada Gariigu waa inuu kugu ogeysiiyaan go'aankooda luqad aad fahmi karto, ayadoo la isticmaalaayo macluumaadkaaga xiriirka.

Xilliga kama dambaysta ah ee rafcaanka waxaa lagu daabici doonaa ogeysiiska diidmada. Had iyo jeer hubi wakhtiga kama dambaysta ah ee go'aanka. Haddi ay kuu caddaan weydo, waydii qofka ku siinaya go'aanka si uu kuugu caddeeyo ama la xidhiidh NGO sharci ah sida ugu dhakhsaha badan.

Aad ayey muhiim u tahay in la weyddiisto qareen isla marka aad hesho go'aanka taban maadaama uu yahay nidaam adag, iyo Adeegga magangalyada waxaa ku qasban inuu bixiyo gargaar sharci heerkan.

Haddii aadan racfaan ku qaadan muddada kama dambaysta ah oo aadan haysan dukumeenti sharci ah oo kuu ogolaanaya inaad dalka joogto, mas'uuliyiinta Gariigga waxaa laga yaabaa inay bilaabaan inay ku masaafuriyaan.

Rafcaannada ka dhanka ah go'aanka diidmada ah ee ugu horreeya

Haddii aadan lahayn qareen daba socda kiiskaaga, ama haddii qareenka kugu taageeray wareysiga magangalyada uusan ku matali karin, waa inaad qareen ka codsataa Xafiiska Magangalyada Gariiga. Waxaad xaq u leedahay inaad dawladda Gariiga ka hesho kaalmo sharci oo bilaash ah inta lagu gudo jiro rafcaanka. Tan waxa la samayn karaa wakhti kasta ilaa 5ta maalmood ka hor baaritaanka codsiga. Waad samayn kartaa, xitaa haddii aad adigu keligaa soo gudbisay rafcaankaaga shanta maalmood gudahood oo aadna go'aansato in aad rabtid in qareen bilaash kugu matalo. Codsigan marka la caddeeyo, Adeegga Magangelyada ee Gariiga waa inuu qareen u magacaabaa. Waxa jiri doona HAL ballan oo keliya (oo loo marayo skypeama adeegga fogaan araga) si looga hadlo kiiskaaga oo loogu daro macluumaad kasta oo cusub si loo taageero sheegashadaada. Tan waxa la samayn karaa wakhti kasta ilaa 5ta maalmood ka hor qiimeynta racfaanka.

Markaad rafcaan qaadato, guddiga rafcaanka ayaa dhageysan doona kiiskaaga. Saddex garsoore oo ka tirsan maxkamadda maamulka ee Gariiga ayaa fadhiisan doonna guddiga. Waa inaad isa soo hor tagtaa Guddiga Racfaanka ee Athens maalinta dhegeysiga racfaankaaga. Haddii kale, racfaankaga waxaa loo diidi doonaa mid aan sal lahayn.
Haddii aadan is horgeyni karin Guddiga Racfaanka ee Athens oo aad leedahay qareen, waxaad u saxiixi kartaa oggolaansho inay kugu metelaan Guddiga Racfaanka hortooda.

Haddii aad ku nooshahay goob qaxoonti oo rasmi ah ama barnaamijka hoyga ee NGO oo aadan hor imaan karin Guddiga Racfaanaadka ee Athens, waxaad waydiisan kartaa Madaxa goobta inuu ku siiyo shahaado muuqaal shakhsi ah (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ) taas oo ah inaad halkaas kusii nooshahay . Shahaadadan waa in la taariikheeyaa ugu badnaan saddex maalmood ka hor dhegeysiga, waana in loo soo diraa Guddiga Racfaanaadka 1 maalin ka hor dhegeysiga.

Haddii ay dhacdo in aad haysato xannibaad dhaqdhaqaaq, ama aad ku qasban tahay inaad joogtid meel gaar ah oo Giriiga ah, iyo, sababtaas awgeed, ma aadi kartid Athens si aad isu hor keento Hay'adda Racfaanka, waxaad ama ogolaan kartaa qareen inuu ku matalo ama Weydiiso caddaynta muuqaalka shakhsi ahaaneed (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ) ee Saldhigga Booliiska ee kuugu dhow ama KEP. HalkanWaxaad ka heli kartaa codsiga aad u gudbin doonto KEP ama Saldhigga Booliiska iyo qaabka shahaado ay bixin doonaan. Shahaadadan waa in loo soo diraa Hay'adda Racfaanka hal maalin ka hor inta aan la qaadin dhagaysiga rafcaanka, taariikhdeeduna kama badnaan karto laba maalmood ka hor dhegeysiga.

Haddii aadan hortagi karin Guddiga Racfaanaadka ee Athens xanuun ama xaalad jirta awgeed, waajibaadkaaga ahaa inaad hortagtaa Guddiga racfaanaadka waa la hakin doonaa. Xaaladdaas markee tahay, waa inaad u gudbisaa arji sharraxaya sababaha kaa horjoogsaday inaad hor tagto Guddiga Racfaanaadka sida ugu dhakhsiyaha badan, adigoo ku lifaaqaya dhammaan dukumeentiyada khuseeya ee caddaynaya sheegashadaada. Dukumeentiyada rasmiga ah ee hay'adaha dawliga ah waa inay caddeeyaan dhacdooyinka kaa horjoogsaday inaad aado Guddiga Racfaanaadka. Haddii dacwadaada la aqbalo, ma wajihi doontid cawaaqibta ka dhalan karta inaadan hor tagin Guddiga Racfaanaadka.

Guddiga rafcaanaadku wuxuu heystaa 12 maalmood ilaa 50 maalmood qiyaastii si ay go'aan uga gaaraan kiiskaaga, iyadoo ku xirantahay habka uu Adeegga Magangelyadu u raaco kiiskaaga.

Waxay u badan tahay in lagugu wargelin doono go'aanka dib u cusboonaysiinta kaadhkaaga magangalyada marka aad tagto Adeegga magangalyada. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in Adeegga Magangelyadu uu ku soo waco oo uu kuu sheego go'aanka.

Dhawaan, Adeegga Magangelyada wuxuu bilaabay inuu go'aamada ku diro boostada. Marka, had iyo jeer cusboonaysii macluumaadkaaga xidhiidhka ee Adeegga magangalyada.

Ka dib marka racfaankaaga la diido, waxaad haysataa laba ikhtiyaar: inaad soo gudbiso Codsiga burinta ama Gudbiso Codsiga xiga ee magangalyada caalamiga ah.

Soo gudbi Codsiga burinta ( burinta)

Waxaad xaq u leedahay inaad rafcaan ka qaadato go'aankan adigoo soo gudbinaya codsiga burinta ( burinta) ka hor maxkamada maamulka ee darajada kowaad soddon (30) maalmood gudahooda. Xilliga kama dambaysta ahi wuxuu bilaabmayaa maalinta xigta ee ogeysiinta go'aankaaga. Codsiga burinta ma laha saameyn shaki leh oo toos ah, taasoo la micno ah in ka saaridaada dalka ay suurtagal tahay laga bilaabo maalinta ugu horeysa ee ogeysiinta go'aanka diidamada racfaankaaga. Si aad rafcaan uga qaadato maxkamadda, waxaad u baahan doontaa qareen. Waxa jirta suurtogalnimada ah in ay dawladda bixiso kaalmo sharci oo bilaash ah. Waa inaad u gudbisaa arji ka hor maxkamada maamulka awooda u leh ee darajada koowaad (af Gariig), taas oo codsanaysa bixinta qareenka ee Dowlada oo aana bixin kharashaadka looga baahan yahay xaraynta codsiyada burinta iyo codsiga joojinta (gargaarka sharciga) . Codsigaaga la socda, waa inaad soo gudbisaa dukumeenti kasta oo caddaynaya inaad dakhli yar leedahay, tusaale ahaan, canshuur celinta sannadkii hore, kaarka shaqo la'aanta, iwm. Waxaad u baahan doontaa qareen maadaama ay tahay nidaam maxkamadeed.

Hoos ka hel dukumeentiyada looga baahan yahay inaad u soo gudbiso kaalmada sharci ee bilaashka ah:

 • Nuqul ka mid ah go'aanka Hay'adda Racfaanka iyo caddaynta adeeggeeda.
 • Nuqullada caddaynta cashuurta ee dhowaan iyo qoraalka cashuur celinta (ekkatharistko) ama shahaado madaxa xafiiska cashuuraha oo aanad waajib ku ahayn inaad soo gudbiso caddaynta cashuurta.
 • Nuqul ka mid ah bayaanka xogta hantida ma-guurtada ah (E9) (ama, haddii ay dhacdo inaadan waajib kugu ahayn inaad soo gudbiso bayaan caynkaas ah, bayaan adag oo sheegaya inaadan lahayn hanti ma-guurto ah, sidaa awgeed, waajib kuma aha inaad soo gudbiso qoraal Xogta hantida maguurtada ah (E9) 
 • Shahaadooyinka adeegyada daryeelka bulshada
 • Caddaynta joogitaanka ama guriga (heshiiska guriga ama caddaynta qofka ku martigelinaya)

Halkan ka hel codsiga (Giriig)

Soo gudbi Codsiga xiga ee magangalyada caalamiga ah.

Haddii aad heshay go'aanka darajada labaad ee diidmada rafcaanka ay soo saartay Hay'adda Racfaanka oo aanad doonayn inaad kiiskaaga u gudbiso maxkamadda, haddii aad dhaaftay wakhtiga kama dambaysta ah ee gudbinta codsiga baabi'inta maxkamadda horteeda ama haddii codsigaagii baabi'inta uu dhacay. diidmo, waxaad mar kale codsan kartaa magangalyo, adiga oo xereynaya codsi dambe.

Fadlan hubi halkan, shuruudaha iyo nidaamka. 

Macluumaad waxtar leh:

 • Waxaa ku wargelin doona Adeegga magangalyada taariikhda ballantaada, adiga iyo qareenka ku matalaya.
 • Ballamaha, sida sharciga ah, waa muddo gaaban, markaa iska hubi inaad soo martay kiiskaaga oo aad soo ururisay su';aalaha aad jeclaan lahayd inaad waydiiso.
 • Waa inaad haysataa dhammaan dukumeentiyada la xiriira kiiskaaga xilliga aad ballanta la leedahay qareenkaaga.
 • Qareenku waa inuu ku wargeliyaa waxa ay noqon doonaan tillaabooyinka xiga.