IMG_0535.jpg

 

ВНЖ з виняткових обставин - що це?

Посвідка на тимчасове проживання за виняткових обставин (грец. Άδεια Διαμονής για εξαιρετικούς λόγους) може бути надана особам, які в даний час проживають в Греції без будь-яких законних документів, але можуть довести своє проживання в Греції протягом 7 років поспіль перед подачею заяви з документами від певної дати. Зверніть увагу, що ви повинні бути недокументованими на момент подачі відповідної заяви. Посвідка на проживання надається за рішенням секретаря децентралізованої адміністрації. Він надає право доступу до ринку праці, видається лише один раз і дійсний протягом 3 років.

Важлива примітка: Вам потрібно подати заявку до закінчення терміну дії іншого виду дозволу на проживання - якщо ви відповідаєте критеріям - іншої категорії, і дозвіл на проживання, з виняткових побставин, не може бути продовжений на тих самих підставах, що і початковий дозвіл.

Як можна подати заявку?

Коли ви подасте заяву, ви отримаєте довідку про те, що ви захищені від рішення про повернення на час, необхідний для розгляду запиту. 

Відповідну заяву можна подати онлайн через  портал Міністерства міграції та притулку. 

Натисніть на "перша видача дозволу на проживання", а потім на "дозвіл на проживання за винятковими обставинами".

Які документи потрібно надати? 

Необхідні наступні документи:

 1. 4 фотографії (тип паспорта/ID)
 2. Ксерокопія всіх сторінок паспорта. Обов'язковою умовою для надання посвідки на тимчасове проживання є наявність паспорта, навіть якщо термін його дії закінчився. Посвідка на тимчасове проживання надається також у випадках, коли буде встановлено, що заявник об'єктивно не може оформити паспорт. Якщо ви не можете оформити національний паспорт, ви можете подати заяву з поясненням, чому ви не можете мати паспорт. У такому випадку Вам буде видано посвідчення на підставі висновку компетентного Імміграційного комітету.
 3. Адміністративний збір ("параволо" грецькою мовою) у розмірі 300 євро. Ви можете оформити параволо (адміністративний збір) онлайн тут:  https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm  або піти в KEП. Потім вам потрібно сплатити його в банку і зберегти квитанцію або сплатити його через інтернет-банкінг і роздрукувати підтвердження транзакції. Якщо ви оплачуєте його через інтернет-банкінг, ви знайдете платіж за допомогою коду параволо "2108"
 4. Адміністративний збір 16 євро. Ви можете оформити параволо (адміністративний збір) онлайн тут:  https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm  або піти в КЕП. Потім вам потрібно сплатити його в банку і зберегти квитанцію або сплатити його через інтернет-банкінг і роздрукувати підтвердження транзакції. Якщо ви сплачуєте через інтернет-банкінг, ви знайдете платіж за допомогою коду параволо 2119.
 5. Документи певної дати, що підтверджують послідовне проживання в Греції. Під час подання заявки документи слід відсканувати та завантажити на платформу. 

Документи, які є дійсними та можуть бути використані як доказ вашого постійного проживання, можуть бути такими:

 • Сертифікати про відвідування державних навчальних закладів Греції заявником або його дітьми
 • Сертифікати про відвідування курсів грецької мови
 • Заяви на отримання будь-якого типу дозволу на проживання або міжнародного захисту
 • Копії рішень про відмову у задоволенні заяв про набуття або продовження посвідки на проживання
 • Попередні посвідки на проживання, незалежно від органу, який їх видав
 • Копії попередніх податкових декларацій
 • Копія отримання податкового коду (AFM)
 • Страхове посвідчення, видане державною організацією соціального страхування.
 • Медичні довідники
 • Будь-які рахунки (світло, телекомунікації тощо) на ім’я заявника
 • Банківські рахунки
 • Квитанції міжнародних транзакцій
 • Судові рішення
 • Рішення про депортацію
 • Копії попередніх паспортів (всі сторінки)
 • Декларації з РАГСу
 • Документи, що підтверджують госпіталізацію
 • Нотаріальні дії, які вчинені в присутності заявника
 • Довідка поліції щодо депортації
 • Витяг з книги обліку злочинів і правопорушень, що ведеться відділками міліції
 • Довідка про видачу міської транспортної карти
 • Будь-який інший документ, виданий державним органом
 • Інші приватні документи (крім урочистих заяв) можуть бути прийнятними, якщо вони засвідчені нотаріусом або іншою посадовою особою щодо дати їх видачі.

Після успішної подачі заяви ви отримаєте електронною поштою довідку про подачу заяви. Протягом 40 днів компетентна служба Міністерства міграції та притулку перевірить, чи є ваша заява повною, і якщо так, ви отримаєте електронного листа з повідомленням про те, що ви можете завантажити Свідоцтво про реєстрацію вашої заяви через портал міністерства. Цей сертифікат дозволяє вам легально проживати в Греції, поки триває розгляд вашої справи,

Будь ласка, будьте обережними!

 1. Період відсутності в Греції протягом 7 років має бути до 6 місяців.
 2. Якщо ви не відповідаєте критеріям для отримання дозволу на проживання за виняткових обставин, ми радимо не подавати заяву. В іншому випадку, наприклад, якщо ви подасте підроблені документи або надасте неправдиву інформацію, ви не тільки отримаєте відмову, але й можете мати серйозні юридичні наслідки, включаючи кримінальне переслідування і позбавлення права подавати нову заяву протягом п'яти років.
 3. Згідно з останнім законом про міграцію, період, протягом якого особа подала заяву про надання притулку і чекала на рішення, виключається і не враховується в загальному 7-річному терміні перебування в країні. На практиці це означає, що якщо ви перебуваєте в Греції з 2016 року, але отримали остаточне рішення про відхилення вашої заяви про надання притулку в 2019 році, семирічний термін перебування починає відраховуватися з 2019 року. Це положення буде діяти з 01.01.2024 року, тому, якщо ви завершите семирічний термін перебування протягом 2023 року, ви повинні подати відповідну заяву до кінця цього року!

Зверніть увагу, що існує більше категорій дозволів на проживання відповідно до міграційного законодавства, але ми не можемо надати повний перелік, оскільки відповідне міграційне законодавство є досить складним. Тому радимо проконсультуватися з юрисконсультом, щоб з'ясувати, чи підпадаєте ви під одну з категорій.