Adeegyada gargaarka sharciga ee fog ee nidaamka magangalyada iyo adeegyada macluumaadka ee magangalyo-doonka iyo qaxootiga

Asylum Seekers Information Services Team - A.Ss.I.S.T.

Adeegyada gargaarka sharciga ee fog ee nidaamka magangalyada iyo adeegyada macluumaadka ee magangalyo-doonka iyo qaxootiga logo
Markii u dambaysay ee la cusbooneysiiyay: 7/9/2024

Sifo

Adeegyadayadu waxay diyaar u yihiin magangalyo-doonka iyo qaxootiga waxaana inta badan lagu bixiyaa khadka.

Waxaa ka mid ah:

Adeegyada macluumaadka iyada oo la adeegsanayo laba khad gargaar

Diyaarinta Wareysiga

Kaalmada sharciga - la-talin iyo dabagal kiis

Waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa qoraal ama fariin cod ah WhatsApp 00306944437801 iyo 00306948100477 luqadaada

Luuqadaha lagu hadlo: Giriig, Ingiriis, Amxaari, Carabi, Farsi/Dari, Kiriyo, Lingala, Pashto, Soomaali, Tigrinya iyo Urdu

Helitaanka & amp; xog dheeraad ah

Adeegaan waa uu xiranyahay xiliyada fasaxyada dadweynaha: HAA

Ma loo baahanyahay balan? HAA

Dhamaan adeegyada lasoo xusay waa bilaash: HAA

Saacadaha furitaanka

Isniin:
09:00 - 17:00
Talaado:
09:00 - 17:00
Arbaco:
09:00 - 17:00
Khamiis:
09:00 - 17:00
Jimce:
09:00 - 17:00

Cinwaan dirid

ONLINE SERVICES