Xafiiska Magangelyada Gobolka ee Kos

Greek Asylum Service

Xafiiska Magangelyada Gobolka ee Kos logo
Markii u dambaysay ee la cusbooneysiiyay: 4/17/2024

Sifo

Xafiiska Magangalyada Gobolka ee Kos wuxuu ka shaqeeyaa gudaha Xarunta La-xiran ee Helitaanka Koos, isagoo awood u leh inuu ka maarmo gobolka dhuleed ee unuga gobolka Kos (Dawladaha hoose ee Kos iyo Nisyros).

Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Magangelyada guji halkan.

Cinwaan dirid

Closed Controlled Access Center of Kos

Email

AS.rao.kos@migration.gov.gr