Xafiiska Baasaboorada ee Thessaloniki

Passport Office

Xafiiska Baasaboorada ee Thessaloniki logo
Markii u dambaysay ee la cusbooneysiiyay: 6/5/2024

Sifo

Haddii ay goobtaada deganaashiyuhu tahay: Thessaloniki, Chalkidiki.

Balamada waxaa loo qabsadaa Iimayl ahaan.

Dukumentiyada safarka waa shaqsi. Ι si aad u codsato dukumentiyada safarka waa inaad noqotaa qaxooti la aqoonsan yahay ama shisheeye ku leh Ilaalinta Hoosaadka.

Haddii aad haysato Ilaalinta Caalamiga ah dukumeentigaaga safarka iyo dukumeentiyada safarka ee qoyskaagu waxay shaqaynayaan shan (5) sano. Dukumeentiyada safarkaagu waxay shaqaynayaan shan (5) sano haddii aad tahay qof weyn ama ka yar afar iyo toban (14) sano ama ka badan. Haddii aad ka yar tahay afar iyo toban (14) sano jir dukumeentigaaga socdaalku wuxuu shaqaynayaa saddex (3) sano.

Si aad u codsato dukumentiga socdaalka:

Waxaad ka dalban kartaa Xafiisyada Baasaboorka ee Booliska Giriiga. Waa inaad doorataa Xafiiska Baasaboorka hadba meesha aad deggan tahay. Waa inaad soo gudbisaa arji uu bixiyo Xafiiska Baasaboorka iyo dukumeentiyada/ kharashaadka maamulka ee dheeraadka ah ee lagu sharaxay HALKAN. Xafiiska Baasaboorka ayaa sidoo kale kaa qaadi doona farahaaga.

Markaad dalbato waa inaad haysataa Ogolaanshahaaga Deganaanshaha (ADET). Haddi aanad haysan Ogolaansho Deganaansho Kadhka Codsadahaagu waa inuu lahaadaa tilmaanta 'Ogolaanshaha Deganaanshiyaha waa Sugan.' Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato kaadhka codsadahaaga.

Si aad u codsato dukumeentiyada safarka ee carruurtaada isla codsi iyo dukumeenti taageero/lacag maamul ayaa loo baahan yahay. Intaa waxaa dheer, haddii carruurtaadu ay da'doodu ka weyn tahay lix (6) sano, farahooda waxay u baahan yihiin in laga qaado, sidaas darteed waa inaad keentaa carruurtaada markaad codsigooda u gudbinayso Xafiisyada Baasaboorka.

Markaad soo gudbiso codsigaaga iyo dukumentiyada taageerada waxaad ka heli doontaa rasiid Xafiiska Baasaboorka. Waa inaadan lumin rasiidhkan maadaama aad u baahan tahay si aad u soo qaadato dukumeentigaaga safarka.

Macluumaad Dheerad ah

Wixii macluumaad dheeraad ah ee la xiriira sida aad u cusbooneysiisan laheyd Dukumentiyadaada Socdaalka ka akhriso HALKAN.

Cinwaanka

Dodekanisou 4, Thessaloniki

Koodka Boostada 54626

Cinwaan dirid

Dodekanisou [ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ] 4, Thessaloniki