hero-header

 

*Nidaamka soo socdaa waxa kale oo uu quseeyaa muwaaddiniinta Yukreeniyaanka ah ee la diiday oo aan helin heerka ilaalinta ku meel gaadhka ah.

 

Daryeelka caafimaadka guud ahaan waa u bilaash dadka si sharci ah ugu nool Gariiga. Dadka aan sharciyeysneyn oo aan haysan nambarada Social Security-ga haddii ay dhacdo xaalad caafimaad oo degdeg ah, waxay wax ka qaban karaan isbitaallada heeganka ugu jira inay helaan daryeel caafimaad iyo daaweyn.

 

Waxaad u baahan tahay nambarka Sooshal Sekuuritiga (PAAYPA ama ΑΜΚΑ) si:

 • si aad u heshid daryeel caafimaad
 • inuu shaqeeyo
 • si aad u hesho caymiska naftaada iyo qoyskaaga
 • si aad u hesho hawlgab iyo nooc kasta oo faa'iidooyin ah

Muhiim!Haddii AMKA aysan shaqayn, waxaad heli kartaa caymis bulsheed, bixinta tabarucaadka, iyo dawooyinka elektarooniga ah, laakiin ma heli doontid si bilaash ah xarumaha daryeelka caafimaadka dadweynaha. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan hoos ka hubi nidaamka cusub ee soo saarista iyo hawlgelinta AMKA,

Faa'iidooyinka aad ku leedahay natiijada Caymiska Qaranka:

 • Helitaanka dhakhaatiir gaar ah oo ku xidhan Nidaamka Caymiska Qaranka (EOPYY). Waxaa jira liis online ah oo takhasusyo caafimaad ah oo faahfaahsan oo ku yaal bogga EOPY.
 • 75% daboolida baaritaanada caafimaadka ee xarumaha baarista gaarka ah.
 • Daboolaanshaha qayb ka mid ah muraayadaha indhaha ee caafimaadka.
 • Qayb ka mid ah daboolida fadhiyada jimicsiga/fiisiyo tarabiyada, fadhiyada daawaynta shaqada iyo fadhiyada daawaynta hadalka.

Gariiga, magangelyo-doonku waxay helayaan lambar gaar ah oo lagu magacaabo PAAYPA (Lambarka Daryeelka Bulshada ee Ku-meel-gaarka ah iyo Daryeelka Caafimaadka) ee ku qoran kaarkooda magangelyo kaas oo geli kara Cisbitaalada, Daryeelka Caafimaadka Aasaasiga ah (PEDY), Xarumaha Caafimaadka, Unugyada Caafimaadka Deegaanka (TOMY), oo bilaash ah baaris caafimaad iyo daawo.

Marka magangalyo-doonku si rasmi ah loogu aqoonsado qaxoonti ama la siiyo ilaalin hoose, isaga/iyada waxay ka heli karaan Lambarka Sooshal Sekuuritiga ee joogtada ah (AMKA) adeegyada maamulka ee EFKA (Ε.Φ.Κ.Α), kaas oo siinaya isaga/iyada helida isla daawooyinka kor ku xusan.

Farqiga u dhexeeya PAAYPA iyo ΑΜΚA

Tan iyo Janaayo 2020, magangalyo-doonku waxay heli karaan oo keliya "Lambarka Daryeelka Caafimaadka Ku-meelgaarka ah iyo Badbaadada Bulshada" (Gariiga, ίθαλψης Αλλοδαπού/ Prosorinos arithmos Asfalisis kai Igionomikis Perithalpsis / ΠΑΑΥΠΑ»), halka qaxootiga ay xaq u leeyihiin inay helaan nambarka badbaadada bulshada ee joogtada ah (wali waxaa loo yaqaan "AMKA").

Muwaadiniinta Yukreeniyaanka ah ee helay heerka Ilaalinta Ku Meel Gaarka ah waxay isticmaali karaan lambarka AMKA ee lagu xusay kaadhka Ilaalinta Ku Meel Gaarka ah.

Goorma iyo sidee ayaad ku heli kartaa PAAYPA

Haddii aad hadda ka codsato magangalyada caalamiga ah Gariiga, Adeegga magangelyada ayaa ku siin doona Kaarka Diiwaangelinta Buuxa, kaas oo PAAYPA lagu tilmaamay. Ilaa iyo inta aad ka sii ahaanayso kaadhka diiwaan gelinta buuxa, PAAYPA waxay ahaanaysaa mid shaqaynaysa, taasoo ku siinaysa helitaan daryeel caafimaad bilaash ah.

 • Haddii aad codsatay magangelyo caalami ah ka hor Janaayo 2020 oo aad weli tahay magangalyo doon, waxaad heli doontaa lambarka PAAYPA marka xigta aad cusbooneysiiso kaadhka diiwaan gelinta oo buuxa.
 • Haddii aad hore u leedahay AMKA oo aad weli tahay magangalyo doon, AMKA waxay si toos ah isu beddeshaa PAAYPA. Tan waxaa lagu tilmaami doonaa kaadhkaaga diiwaangelinta marka xigta ee aad cusboonaysiiso.

Waxaad geli kartaa qalabka elektaroonigga ah ee IDIKA oo aad hubiso haddii aad leedahay PAAYPA (Lambarka Daryeelka Bulshada iyo Daryeelka Caafimaadka Ku-meelgaarka ah -PAAYPA), adoon u baahnayn inaad booqato xafiisyada.

Goorma iyo sidee ayaad ku heli kartaa ΑΜΚΑ?

Haddii lagu siiyo sharci qaxootinimo ama ilaalin hoosaad, PAAYPA waa la joojin doonaa waxaana loo weecin doonaa AMKA hal bil kadib markaad hesho sharcigaaga daganaanshaha. Sababtaas awgeed, waa inaad ka codsataa adeegga AMKA ee aqoonta u leh (xafiiska e-EFKA  ama KEP) hal (1) bilood gudahooda laga bilaabo wakhtiga aad heshay oggolaanshahaaga joogitaanka si aad ugu beddelato Caymiska Ku-meel-gaadhka ah iyo Lambarka Daryeelka Caafimaadka (PAAYPA) una beddelo AMKA (damaanad bulsho oo joogto ah tirada).

Muwaadiniinta Yukreeniyaanka ah ee helay heerka Ilaalinta Ku Meel Gaarka ah, nidaamku waa sida soo socota: Waxaad heli doontaa AMKA isla markaaba markaad hesho kaarka Ilaalinta Ku Meel Gaarka ah. AMKAga sida caadiga ah waa la hawlgelin doonaa iyada oo aan wax tallaabo ah looga baahnayn dhinacaaga, laakiin haddii ay dhacdo in aad la kulanto wax dhibaato ah oo AMKAga aan la hawlgelin,  waxaad u baahan doontaa inaad booqato xafiiska KEP (Xarunta Adeegga Muwaadiniinta).

soo saarida iyo hawlgelinta AMKA (Nidaamka cusub)

Laga bilaabo Abriil 1st 2024, isbeddel weyn ayaa lagu hirgeliyay habka soo saarista iyo hawlgelinta AMKA. Nidaamkan cusub, waxaa jira laba hab oo kala duwan oo loogu talagalay soo saarista iyo hawlgelinta AMKA. 

Tani waxay ka dhigan tahay in AMKA la damiyo oo dabadeed la hawlgeliyo hadda wixii ka dambeeya, waase haddii ka faa'iidaystaha u soo gudbiyo dukumeentiyada loo baahan yahay adeegga AMKA ee karti u leh. Markaa, ka dib markii la soo saaray, AMKA waxay noqon kartaa mid firfircoon, firfircoon ama hurdo ah (kaliya haddii ay dhacdo dhimasho), taas oo ku xidhan xaaladda dhabta ah ee sharciga ah ee qofka haysta, haddii haystaha uu helayo suuqa shaqada oo uu caddayn karo degenaanshaha dhabta ah ee Giriigga. 

Si gaar ah, degenaanshaha sharciga ah ee Giriiga iyo helitaanka suuqa shaqada ayaa lagama maarmaan u ah soo saarista AMKA, iyo marka lagu daro, caddaynta deganaanshaha dhabta ah (tusaale ahaan qandaraas guri, daraasado, shaqo iwm) ee Giriiga ayaa lagama maarmaan u ah hawlgelinta iyo hal qof si loo helo ku raaxayso xuquuqda buuxda ee laga helayo.

 • AMKA waxa ay soo saartaa marka uu qofku caddeeyo in uu si sharci ah dalka u degan yahay oo uu heli karo suuqa shaqada. 
 • AMKA ka dib waxa la hawlgeliyaa marka uu hantiilaha soo gudbiyo dukumeentiyada loo baahan yahay ee caddaynaya degenaanshaha dhabta ah ee dalka.
 • AMKA waa dami haddii mid ka mid ah shuruudaha soo socda aan la buuxin: a. deganaanshaha sharciga ah, b. helitaanka suuqa shaqada, c. deganaanshaha dhabta ah ee dalka. Marka shaqada la joojiyo, AMKA dib ayaa loo hawlgelin karaa marka dukumentiyada lagama maarmaanka ah la gudbiyo. Marka uu qofku codsado dib u hawlgelinta AMKA, waa inuu ku soo gudbiyaa dukumeentiyada looga baahan yahay laan kasta oo EFKA ama KEP ah hal bil gudaheed marka la xareeyo codsiga. 
 • AMKA si joogto ah ayaa shaqada looga joojiyaa ( huruddaa) haddi uu qofka sitay dhinto. 
 • Marka AMKA aysan shaqayn, waxay u ogolaataa dadka haysta inay helaan ceymis bulsheed, lacag bixin wax ku biirin ah, iyo warqadaha dawooyinka elektiroonigga ah, laakiin ma siiso xuquuq ay si bilaash ah ku helaan xarumaha daryeelka caafimaadka dadweynaha.

Dukumentiyada loo baahan yahay

Soo saarista

 • Baasaboor ama dukumeenti socdaal oo ansax ah
 • Ogolaansho joogitaan oo ansax ah (ADET, ogolaanshaha joogitaanka ilaalinta ku meel gaadhka ah)

Furritaanka

Waxaad u baahan doontaacadeemanka

 • deganaanshaha dhabta ah ee Giriiga
 • caddayn shaqo ama waxbarasho

Gaar ahaan, caddaynta deganaanshaha dhabta ah, waa inaad soo gudbisaa mid ka mid ah dukumeentiyada soo socda 

 • Caddaynta  degenaanshaha canshuurta ee gudaha Giriiga (AADE) 
 • Heshiiska Guriga (AADE) 
 • Ku dhawaaqida qofka martida loo yahay (ADE)
 • Caddaynta milkiyada guri (AADE)
 • Shahaadada shaqada ee uu bixiyo loo-shaqeeyahaagu (ku dhawaaqida rasmiga ah, si rasmi ah  online  loo xaqiijiyay ama KEP kasta)
 • Heshiiska shaqaaleysiinta (ERGANI)
 • Shahaadada bilawga ganacsiga (ADE)
 • Shahaadada deganaanshaha ee guriga ardayga
 • Shahaadada waxbarashada
 • Shahaado ka socota qolka jiifka ama adeegga bulshada ee degmada ama Xarunta Bulshada, haddii aad tahay guri la'aan
 • Shahaadada xabsiga haddii aad ku jirto xabsiga
 • Shahaadada degenaanshaha ee hoos timaada barnaamijka guryeynta ee magangalyada codsadayaasha 

 Inta lagu jiro caddaynta shaqada ama waxbarashada, waxaad bixin kartaa mid ka mid ah kuwan soo socda:

 • Shahaadada shaqada ee uu bixiyo loo-shaqeeyahaagu (ku dhawaaqida rasmiga ah, si rasmi ah online  loo xaqiijiyay ama KEP kasta)
 • Heshiiska shaqaaleysiinta (ERGANI)
 • Shahaadada bilawga ganacsiga (ADE)
 • Shahaadada waxbarashada ee gudaha Giriiga

Maxaa dhacaya haddii aan hore u lahaa AMKA firfircoon?

RI waxay la xiriirtay Wasaaradda Shaqada iyo Caymiska Bulshada, waxaana nalagu wargeliyay in kontaroolada la sameyn doono marxalad dambe si loo xaqiijiyo in ka-faa'iideystayaasha AMKA ay buuxinayaan shuruudaha si ay u helaan AMKA firfircoon. Ujeedadaas awgeed, waqti kama dambays ah ayaa loo dejin doonaa inay ku soo gudbiyaan dukumeentiyada kor ku xusan. Wixii ku soo kordha waan idinla soo socodsiin doonaa marka ay jiraan tilmaamo rasmi ah oo arrintan ku saabsan.

Ma u heli karaa AMKA carruurtayda iyo xubnaha kale ee qoyska?

Haa Si aad AMKA ugu hesho carruurtaada, keen:

Waxaad heli kartaa qof weyn oo qaraabo AMKA ah, oo ku soo wata:

 • Ogolaanshaha degenaanshiyahiisa ama deganaashiyadeeda
 • Dhammaan dukumeentiyada kale ee isaga ama iyada ayaa laga yaabaa inay haystaan
 • Shahaadada heerka qoyska ama dukumeenti kale oo caddaynaya xidhiidhka qoyska
 • Warqad rasmi ah oo Gariig ah, oo uu saxeexay qof weyn oo qaraabadaada ah oo si rasmi ah ugu shaabadeeyey xafiiska KEP, kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku matasho isaga ama iyada xafiiska KEP, gaar ahaan si aad u hesho AMKA. Halkan ka hel muunad la tafatiran karo oo warqadan ah. Halkan ka hel warqadda tarjumaada Ingiriisi .

Waxaan ka hooseeyaa 18, waalid la'aan Gariigga. Ma heli karaa AMKA?

Haa, waxaad aadi kartaa xafiiska KEP oo waxaad heli kartaa AMKA. Soo qaado midkood:

 • Ogalaanshaha Deganaashiyahaaga
 • Qasab kuguma aha inaad soo gudbiso caddaynta deganaanshahaaga, ilaa aad ku nooshahay hoy gabood ama hoy. Xaaladdaas, waxaad bixin kartaa AMKA xitaa haddii aadan haysan sharciga deggenaanshada, waase haddii aadan horey u haysan PAYPPA ama aadan heli doonin PAYPPA si dhakhso leh oo leh diiwaangelinta buuxda ee codsigaaga magangelyo. Waxaad u baahan doontaa inaad keento Shahaadada degenaanshaha ee hoyga ama xarunta hoyga iyo
 • Shahaadada diiwaangelinta Diiwaangelinta Qaranka ee carruurta aan lala socon

Waydii mas'uulkaaga ama shaqaale bulsho inuu ku raaco. Qofka weyn ee mas'uulka ka ah adiga waa inuu kula joogaa xafiiska KEP, laakiin AMKA giisa lama xiriirin doono kaaga.

 

Helitaanka Lambarka Caymiska Qaranka (ΑΜΑ) ee EFKA

Dhammaan dadka si sharci ah ugu nool Gariiga oo xaq u leh inay ka shaqeeyaan Gariigga, ka dib markay helaan shaqo shaqo, waxay u baahan yihiin inay helaan Lambarka AMA (Lambarka Caymiska Qaranka). Loo-shaqeeyahaagu wuxuu u baahan yahay Lambarka AMA si uu u dhammaystiro shaqaalaynta. Taas ka dib, waxaad awoodi doontaa inaad hesho qandaraas shaqo, oo loo-shaqeeyahaagu wuxuu awoodi doonaa inuu kuu sameeyo tabarucaadka Caymiska Qaranka.

Si aad u hesho nambarka AMA, waxaad u baahan tahay inaad shakhsi ahaan aado xafiiska EFKA ee kuugu dhow meesha aad ku nooshahay, iyadoo ku xidhan ciwaankaga Booqo Waaxda Diiwaangelinta ("Μητρώο Ασφαλισμένων"). Uma baahnid ballan. Waxaad ka heli kartaa liiska xafiisyada EFKA (Giriiga) halkan.

Waa inaad sidataa:

 • Kaarkaaga diiwaangelinta ama ogolaanshahaaga joogitaanka (iyo baasaboor, haddii aad mid leedahay)
 • Nuqul ka mid ah dukumeentigaaga AMKA
 • AFM kaaga (lambarka canshuurta)
 • Warqadda loo-shaqeeyahaaga ee shaqo bixinta («βεβαίωση πρόσληψης»)
 • Caddaynta ciwaanka (tani waxa looga baahan yahay sarkaalka EFKA si uu u hubiyo haddii aad tagtay xafiiska EFKA ee awoodda u leh)
 • IBAN-gaaga (ikhtiyaari waaye)

U sheeg sarkaalka inaad haysato fursad shaqo oo aad rabto inaad isdiiwaangeliso.

Ka dib 5 bilood oo shaqo ah, waxaad heli kartaa Nidaamka Caymiska Qaranka, kaas oo awood kuu siinaya inaad xitaa faa'iidooyin dheeraad ah ku yeelato Daryeelka Caafimaadka.

 

Adeegyada caafimaadka dhimirka ee Gariiga

Qaar ka mid ah ururada Gariiga waxay rabaan inay ku caawiyaan haddii aad la kulanto walaac, walaac, murugo, kelinimo, xanaaq, ama niyad-jab, dhammaan dareenka xanaaqa ama xanaaqa sababtoo ah ma awoodid inaad beddesho ama aad wax gaarto.

Haddii aad u baahan tahay daawaynta dhimirka, isku day inaad hesho PAAYPA ama nambarka badbaadada bulshada ee Gariigga (AMKA), ka dibna booqo dhakhtar. Haddii aadan heli karin PAAYPA ama lambarka AMKA, marka loo eego siyaasadda Gariigga ee hadda, waxaad weli ku heli kartaa daawaynta dhimirka lacag la'aan. Gariiga, daawooyinka dhimirka waa qayb gaar ah oo loo yaqaan "daawoyinka dhimirka iyo neerfaha." Qaybtani waxay leedahay xeerar gaar ah. Haddii aad u baahan tahay dawooyinka dhimirka iyo neerfaha, waxaad u baahan tahay warqad uu saxeexay dhakhtarka dhimirka ama dhakhtarka neerfaha ee ka shaqeeya Isbitaallada, Daryeelka Caafimaadka Aasaasiga ah (PEDY) ama Unugyada Caafimaadka Deegaanka (TOMY).

Waxaad ku isticmaali kartaa warqadda daawada farmasiyada gudaha cisbitaalka guud ee Gariiga.

Baro sida loo helo tallaalka dugsiga carruurtaada

Halkan ka hel adeegyada caafimaadka aaggaaga khariidada