hero-header

Dakhliga Wadajirka Bulshada (KEA) waa faa'iido daryeel bulsho oo ay bixiso dawladda Gariigga dadka ku nool saboolnimada ba'an. Qadarka aad hesho, iyadoo ku xidhan tirada qoyskaaga iyo xaaladaada dhaqaale, waxa kaliya oo heli kara qaxootiga la aqoonsan yahay.

Gariigga, waxa loo yaqaan "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης," oo lagu magacaabo KEA.

Waxaad u isticmaali kartaa maqaalkan si aad wax badan uga ogaato Dakhliga Wadajirka Bulshada, oo ay ku jiraan:

 • Shuruudaha u-qalmitaanka
 • Habka codsiga
 • Waa maxay dukumentiyada aad u baahan tahay
 • Meesha laga codsado oo taageero weydiiso

Helitaanka faa'iidadan waa hab aad u adag, xitaa Gariigga. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan ha ka waaban inaad fariin noogu soo dirto Facebook-ga .

Yaa heli kara Dakhliga Wadajirka Bulshada

Waxa aad xaq u leedahay dheeftan kaliya haddii aad tahay qaxooti la aqoonsan yahay oo aad gudbisay caddayn cashuureed sannadkii hore. Halkan waxaa ah 3 shuruudood oo muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad buuxiso:

 • Deganaanshaha sharciga ah . Waxaad tahay qaxooti la aqoonsan yahay, waxaanad haysataa sharci degenaansho oo sax ah. Waxaad si sharci ah iyo si joogto ah ugu noolayd Gariiga ugu yaraan hal sano.
 • Guriyeynta Adiga ama guri kiraysato ugu yaraan lix bilood ama guri ayaad leedahay ama waa bilaa guri. Xaaladda ugu dambeysa, waxaad u baahan doontaa inaad keento shahaado luntay oo ka timid degmada deegaankaaga.
 • Dakhliga . Waxaad leedahay eber dakhli ama dakhli aan ka badnayn qaddar go'an oo bishii ah marka loo eego tirada qoyskaaga. Waxaad ka hubin kartaa cadadkan Xarunta Is-dhexgalka Qaxootiga iyo Muhaajiriinta (KEM) ama Xarumaha Bulshada ee Degmooyinka.

Fadlan ogow inaadan xaq u lahayn inaad codsato Dakhliga Wadajirka Bulshada haddii:

 • Ogolaanshahaagii ugu horreeyay weli la bixin.
 • Waxaad dhexda ugu jirtaa rafcaan qaadashada go'aanka magangelyada diidmada ah.

Intee in le'eg ayaan heli doonaa?

Waxaad heli doontaa lacag go'an bishii, taas oo ku xidhan tirada qoyskaaga iyo xaaladdaada dhaqaale.

Iyadoo ku xiran xaaladdaada, waxaad heli kartaa kuwan soo socda:

 • In ka yar €100, haddii adiga ama xubnaha qoyskaaga ee qaangaarka ah aad heshaan dakhli dheeraad ah
 • €200, haddii aad keligaa tahay oo aan dakhli kale lahayn
 • €100 dheeraad ah bishiiba qof kasta oo qaangaar ah oo qoyska ah
 • €50 dheeraad ah bishiiba xubin kasta oo yar oo qoyska ah
 • Ilaa €900 ugu badnaan qoysaska waaweyn ee aan dakhli kale lahayn

Haddii aad hesho Dakhliga Wadajirka Bulshada, waxa kale oo aad helaysaa kuwan soo socda:

 • Biilasha tamarta oo la dhimay
 • Daawaynta iyo dawooyinka bilaashka ah haddii aanad caymis ku jirin

Sideed ku heli doontaa lacagtaada

Waxaad heli doontaa Dakhliga Wadajirka Bulshada 6 bilood, usbuuca ugu dambeeya bil kasta, ilaa xaaladdaada dhaqaale isbedesho (tusaale, haddii aad shaqo hesho).

Ilaa 100 Yuuro oo lacagta ka mid ah waxa lagu shubaa lacag caddaan ah akoonkaaga bangiga, haddii aad hesho wax ka badan €100, inta soo hadhay waxa lagu dalacayaa kaadhka deynta ee la sii bixiyey. Bangigu wuxuu si otomaatig ah u bixin doonaa kaadhka prepaidka ah ee magacaaga ku hoos jira haddii aad u qalanto Dakhliga Wadajirka Bulshada. Waxaad markaas u isticmaali kartaa kaarkan si aad uga soo iibsato alaabta aasaasiga ah.

Waxaad awoodi doontaa inaad hesho faa'iidada maaliyadeed ilaa iyo inta aad u qalanto, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad cusboonaysiiso codsiga hadda 6 bilood kasta. Maamulka Gariiga ayaa si fiican u hubin doona codsi kasta bilowga hore.

Sida loo codsado

Si aad u codsato Dakhliga Wadajirka Bulshada, waxaad u baahan tahay inaad booqato:

 • KEM u dhow - Xarunta Is-dhexgalka Qaxootiga iyo Soogalootiga
 • Xarunta beesha ee degmadaada

Dukumentiyada la keeno

Dukumeentiyada aad u baahan tahay si aad u codsato Dakhliga Wadajirka Bulshada waa:

 • Ogolaanshaha deganaashahaaga ee saxan
 • Lambar canshuurta - AFM
 • lambarka amniga bulshada - AMKA
 • akoonka bangiga ee bangiga Giriiga, lambarka IBAN, iyo warbixinaha bangiga ee dhowaan
 • Ciwaanka emailkaaga
 • Qoraal cashuureed oo muujinaya inaad soo gudbisay caddaynta cashuurta inta lagu jiro sanadkan ama kan ka horeeyay; Tani waxay sidoo kale caddaynaysaa inaad marin u leedahay goobta Taxisnet.
 • Heshiiska guriyeynta, meesha aad ku nooshahay ugu yaraan 6 bilood ka hor taariikhda aad soo gudbisay codsigaaga ama Shahaadada Hoyla'aanta
 • Nuqul ka mid ah biilka korontada ee magacaaga
 • Kaadhka shaqo la'aanta ama dakhliga bishii (haddii aad shaqaynayso)

Haddii aad kiraysato ama aad leedahay aqal ama guri

Waa inaad keentaa koobiga qandaraaskaaga iyo biilka korontada magacaaga si aad u caddeyso ciwaankaga. Labada dukumeenti waxay u baahan yihiin inay haystaan taariikh ugu yaraan 6 bilood ka hor taariikhda aad gudbisay codsigaaga.

Haddii aad guri la'aan tahay

Waxaad u baahan tahay in guri la'aan laga diiwaan geliyo hoyga rasmiga ah oo aad ka hesho shahaado taas caddaynaysa adeegga bulshada ee degmadaada ama xarunta bulshada ee degmada.

Hadii aad caruur leedahay

Waxaad u baahan tahay inaad caddayso in dhammaan carruurtaada lagu qoray dugsiga. Si taas loo caddeeyo, waa inaad booqataa maamulaha dugsiga oo aad weydiisataa shahaado imaanshaha mid kasta oo carruurtaada ka mid ah oo dugsiga ka diiwaangashan.

Hadii aad qoyskaaga ku dhalatay ama ku dhimateen

waxaad u baahan tahay inaad keento dukumeenti rasmi ah si aad tan u caddeyso, sidashahaadada dhalashadahaddii ay dhacdo dhalasho cusub amashahaadada dhimashadahaddii ay dhacdo in xubin qoyska ka mid ah uu dhinto.

Haddii aad shaqo la'aan tahay

Waa inaad keentaakaarkaaga shaqo la'aantaiyo shahaado dhawaan sheegaysa inaad shaqo la'aan tahay, oo ay bixisay maamulka shaqada ee Giriiga ee kuugu dhow, DIPA (OAED). Waxaad ka raadin kartaa xafiiska kuugu dhow ee DIPA (OAED), ee loo yaqaan "ΚΠΑ2", gudahakeedka xogta(Database)(Af Gariig).

Xubin kasta oo qaangaar ah oo qoyskaaga ah oo aan shaqayn waxa uu u baahan yahay inuu bixiyo shahaado gaar ah oo caddaynaysa tan.

Haddii, sabab kastaba ha ahaatee, aadan awoodin inaad iska diiwaan geliso shaqo la'aan ahaan diiwaanka DIPA (OAED), waxaad u baahan doontaa inaad keento warqad OAED ah oo sharxaysa sababta aadan iska diiwaan gelin karin maamulka shaqada ee Gariiga.

Haddii aad leedahay dakhli kale

Waxaad u baahan tahay inaad keento dukumeenti faahfaahsan oo aad caddeyso il dhaqaale oo aad haysato.

Waxaa lagu weydiin doonaa inaad caddeyso lacag kasta oo aad heshay 6dii bilood ee la soo dhaafay, haddii ay tani ka timid:

 • Caawimaada lacagta cadiinka ee barnaamijka ESTIA
 • Ku shaqaynta shaqaale ahaan
 • Ka shaqaynta sidii madax-banaani
 • Ka shaqaynta qaybta beeraha
 • Qaadashada wax kasta oo gargaar bulsho, sida kuwa shaqo la'aanta ah, naafada iyo kuwa aad u xanuunsan

Haddii aad kala tagteen xaaskaaga ama xaaskaaga

Waxaad u baahan tahay inaad keento dukumeentiga rasmiga ah ee khuseeya, sida koobiga go'aanka furriinka ama dukumeenti maxkamadeed oo caddaynaya in adiga iyo xaaskaaga aad kala tagteen.

Sida mas'uuliyiintu u hubiyaan u-qalmitaankaaga

Xarunta Bulshada ama shaqaalaha KEM ayaa buuxin doona codsi elektaroonig ah faahfaahintaada maaliyadeed iyo shuruudaha u-qalmitaanka.

Marka aad soo gudbiso codsigaga elegtarooniga ah, madal online ah ayaa si toos ah u eegi doonta tafaasiil kasta oo ku jira codsigaaga oo ay xannibi doonto codsade kasta oo aan buuxin shuruudaha dakhliga Wadajirka Bulshada.

Haddii goobta internetka ay aqbasho codsigaaga, maamulka Gariigga ayaa si fiican u baari doona oo hubin doona dhammaan macluumaadka aad bixiso, iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo diiwaannadaada maaliyadeed, si loo hubiyo inaad buuxisay shuruudaha u-qalmitaanka. Maamulka Gariigga ayaa tan sameyn doona inta lagu jiro iyo ka dib habka codsigaaga.

Haddii maamulku ogaadaan inaad hesho dakhli dheeraad ah ama faa'iidooyin kale oo aanad sheegin, waxay si toos ah u joojin doonaan lacag bixintaada waxayna ku weydiin karaan inaad dib u bixiso dhammaan ama qayb ka mid ah lacagta aad heshay - xitaa haddii ay hore u oggolaadeen codsigaaga.

Halkeen ka codsan karaa taageero?

Ka hubi Khariidadda Adeegga Qaxootiga.Info si aad u heshid urur kuu dhow oo kaa caawin kara inaad u diyaariso codsiga dakhliga Midnimada Bulshada ee bilaashka ah. Gal bogga guriga oo hoos u dhaadhac si aad u hesho Khariidadda Adeegga. Dooro gobolkaaga iyo magaaladaada oo hel liiska NGO-yada ku taageeri kara.

mceclip0.png

 

Sawirka Daboolka: P. Pleul