geesi-madaxeed

Macluumaad loogu talagalay dadka haysta aqoonsiga qaxootinimo ama ilaalin hoosaad.

Haddii aad ku leedahay sharci qaxooti ama ilaalin hoosaad gudaha Gariiga, waxaa laga yaabaa inaad ugu dambeyntii awoodo inaad codsato dhalashada.

Haddii aad hesho dhalashada Gariiga, waxaad heli doontaa aqoonsiga Gariigga oo aad ku raaxaysan doonto xuquuq la mid ah tan Gariigga iyo muwaadiniinta kale ee Midowga Yurub. Tusaale ahaan, waxaad awoodi doontaa inaad ku noolaato waddan kale oo EU ah, taas oo ah wax aanad samayn karin marka aa tahay qaxooti la aqoonsan yahay. Sidoo kale, waxaad awood u yeelan doontaa inaad ka codayso doorashooyinka Gariigga.

Waxaa la dhahay, habka codsigu wuxuu noqon karaa mid adag. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad la tashato qareen .

Goorma ayaan dalban karaa?

Si aad u codsato jinsiyadda Gariigga, waxaad u baahan tahay inaad sugto ilaa 7 sano ka dib taariikhda aad heshay Ogolaanshaha degenaanshada qaxootiga . Waa inaad caddaysaa inaad si sharci ah oo joogto ah ugu noolayd Gariiga intii lagu gudo jiray 7 sano oo dhan.

Haddii aad qorsheyneyso inaad codsato jinsiyadda Gariigga oo Ogolaanshiyahaagu uu dhacayo, qareennadu waxay soo jeedinayaan inaad codsato cusboonaysiinta ugu yaraan afar bilood ka hor intaysan dhicin. Halkan ka ogow sida loo cusboonaysiiyo Ogolaanshahaaga daganaanshaha.

Ma jiraan shuruudo kale?

Haa Si aad u codsato dhalashada Gariiga, waa inaad sidoo kale:

 • Ka weyn tahay 18
 • Leedahay diiwaan dambiyeed nadiif ah
 • Aadan ku jirin habka masaafurinta

Kuwani maaha shuruudaha kaliya ee lagu heli karo dhalashada Gariiga. Inta lagu gudo jiro hawsha, waa inaad sidoo kale muujisaa inaad taqaan af Gariig oo aad dhex gashay bulshada Gariigga.

Sida loo codsado

Marka hore, waa inaad ka qaybqaadataa imtixaanka qoran si aad u hesho Shahaadada Aqoonta ee Jinsiyaynta. Imtixaanka qoraalka ah waxaa ku jira luqadda, taariikhda Gariigga iyo juqraafiga, iyo sidoo kale imtixaannada dhaqanka iyo machadyada Gariigga. Haddii codsadayaashu ay ka weyn yihiin 62 sano ama ay haystaan shahaado naafonimo oo ka sarreysa 67% oo ay bixiso Xarunta Shahaadada naaafanimada ama ay caddayso in la ogaado dhibaatooyinka barashada waxay ku heli karaan Shahaadada iyada oo loo marayo baaritaan afka ah. Qiimaha ka qaybqaadashadu waa 150 euro, waxayna dhacaan laba jeer sannadkii, inta lagu jiro May iyo November. Taariikhaha saxda ah, codsiga imtixaanada iyo xogta mawduucyada ayaa laga heli karaa halkan.

Codsadayaasha ku guuleystey in ay dhigtaan 9 sano oo dugsi hoose iyo sare ah ama lix sano oo dugsi sare ah, ka soo baxay jaamacad Gariig ah ama shahaadada Masterka ka qaatay jaamacad Gariig ah, waase haddii barnaamijku yahay Gariig, ama uu ku qaatay shahaadada PhD Jaamacad Gariig ah, waase haddii qoraalka qalin-jabinta lagu qoray Gariig.

Ka dib ka qaybqaadashada guusha leh ee imtixaanka kor lagu soo sheegay, u tag Waaxda Ajaanibta ee Maamulka Daadejinta si aad u soo gudbiso codsiga jinsiyadda Gariigga. Ku lifaaq codsiga dhammaan dukumeentiyada soo socda:

 • Hal sawir oo ah nuuca aqoonsiga sido kalena ah kolor ah
 • Nuqul ka mid ah Ogolaanshiyahaaga Deganaanshaha
 • Shahaadada Aqoonta Ku Filan ee Jinsiyaynta
 • Nuqul ka mid ah baasaboorkaaga ama Dukumentiga safarka , ama dukumeenti kale oo aqoonsi ah
 • Shahaadada dhalashada (haddii aad tahay qaxooti la aqoonsan yahay oo aadan ka heli karin dukumeentigan waddankaagii, waxaad ku bedeli kartaa go'aanka magangalyada ku siinaya)
 • Nuqullada caddaynta cashuurta ee 7dii sano ee la soo dhaafay (haddii aad ahayd sharci haysta 7dii sano ee la soo dhaafay)
 • Lambarkaaga AMKA
 • Khidmadaha (paravolo) oo ah € 100 ama € 550 waxay kuxirantahay haddii lagu siiyay magangalyo qaxooti ama magangalyo hoosaad
 • Dukumeentiyo dheeri ah oo cadeynaya in aad si fiican ugu milantay(dhex gashay) dhaqaalaha iyo nolosha bulshada ee dalka (tusaale, shahaadooyinka xaadiritaanka dugsiga/tababarka farsamada gacanta, ka qayb qaadashada hawlaha bulshada rayidka iwm.)

Qaxootigu waxay bixinayaan qiimo dhimis ah €100 (fee code 2161), halka ka faa'iidaystayaasha ilaalinta hoose ay bixiyaan qiimo €550 ah . Codsadayaasha aan qaxootiga ahayn waxay bixiyaan wax ka badan. Haddii lagu diido, waa inaad bixisaa €200 dheeraad ah si aad u gudbiso codsi labaad.

Habka

Agaasinka jinsiyadda ee gobolka ee aqoonta u leh ayaa baaraya dukumeentiyada lagu soo gudbiyay codsiga iyo buuxinta shuruudaha rasmiga ah sida da'da, 7 sano oo sharci ah oo joogto ah, sharci degenaansho oo sax ah, iwm. (sida kor ku xusan). Haddii shuruudaha rasmiga ah la buuxiyo mas'uuliyiintu waxay samayn doonaan caddayn ammaan. Haddii aan la daboolin, go'aan diidmo ah ayaa la soo saarayaa, haddii kale, nidaamku wuu sii socon doonaa.

Taas ka dib, hawlwadeenka galkaagu wuxuu soo saari doonaa fikrad macquul ah oo ku saabsan in la aqbalo iyo in kale codsiga jinsiyadda iyada oo ku saleysan buuxinta shuruudaha rasmiga ah iyo kuwa la taaban karo labadaba iyo qabyo qoraalka go'aanka khuseeya, kaas oo loo gudbin doono madaxa Agaasinka jinsiyadda ee gobolka ee qiimaynta iyo saxiixa. Haddii ay jiraan shaki ku saabsan buuxinta isdhexgalka dhaqaale iyo bulsho, waxaa laguugu yeeri doonaa wareysi. Haddii ay dhacdo in wicitaanka waraysiga aan la ogeysiin karin laba jeer ama haddii aanad iman waraysigaaga oo aanad keeni karin caddayn ujeeddada sababta aadan sidaas u samayn karin, codsiga jinsiyadda waa la diidi doonaa.

Haddii ay dhacdo go'aan diidmo ah, codsiga burinta waxaa lagu soo gudbin karaa 60 maalmood gudahooda laga bilaabo maalinta lagu ogeysiiyo. Codsi cusub ayaa la soo gudbin karaa hal sano kadib go'aanka diidmada ah.

Haddii go'aan togan(aqbalaad ah) la gaaro, khulaasad kooban oo go'aanka ah ayaa lagu soo daabici doonnaa Faafinta Rasmiga ah ee Dowladda sanad gudihiis, waa in lagugu martiqaadaa inaad dhaarato si habraaca loo dhameystiro.

Ilaa intee ayuu qaadan doonaa go'aanku?

Waqtiga sugitaanka aad ayuu u kala duwanaan karaa, iyadoo ay ku xirantahay degaanka aad ku nooshahay iyo caqabadaha xafiisyada ee laga yaabo inaad dhaafto.

Carruurtaydu sidoo kale ma heli doonaan dhalashada Gariiga haddii aan helo go'aan togan(aqbalaad ah)?

Haa, kiiskan, haddii carruurtu weli yihiin kuwo aan qaan-gaarin oo aan guursan, waxay si toos ah u heli doonaan dhalashada Gariigga.

Dhalashada carruurta ku dhalatay Gariiga

Ku dhashay Gariiga ma siinayso dhalashada Gariiga ilmo aan ka soo jeedin Gariigga ama asalka.

Sidoo kale, kaliya inaad ku dhalatay dhulka Gariiga kuma siinayso xaqa aad u leedahay inaad codsato dhalashada Gariiga.

Marka labada waalid aysan ahayn Gariig, ilmahooda ku dhashay Gariiga waxay heli karaan dhalasho Gariig ah oo keliya haddii:

 • Labada waalidba waxay si sharci ah oo joogto ah ugu noolaayeen Gariiga ugu yaraan 5 sano ka hor dhalashada ilmaha iyo
 • in ilmaha laga diiwaan galiyay dugsiga hoose ee Gariiga

Yaa u baahan inuu soo gudbiyo codsiga ilmaha?

Codsiga waa in uu soo gudbiyaa midkood: - Labada waalid oo ku hadlaya magaca ilmaha. - Waxaa leh waalidka keligiis ah ee si gaar ah u ilaalinaya ilmaha. - Waxaa qoraya qofka qaangaarka ah ee loo xilsaaray inuu noqdo masuulka sharciga ah ee ilmo aan lala socon.

Waxaan ka yarahay 18 oo kaligey ayaan joogaa Gariiga. Ma codsan karaa dhalashada Gariiga?

Haddii aad tahay ilmo aan lala socon oo ka faaiidaysanaya ilaalinta caalamiga ah, waxaad codsan kartaa dhalashada Gariiga 7 sano ka dib taariikhda aad hesho ogolaanshaha degenaanshada qaxootiga . Waa inaad caddaysaa inaad si sharci ah oo joogto ah ugu noolayd Gariiga intii lagu gudo jiray 7 sano oo dhan.

Mas'uulkaagu waa inuu ku codsadaa magacaaga.