hero-header

Barnaamijka kaalmada lacagta - Khadka caawinta Isbahaysiga Cashuuraha Gariiga

Gariiga, Wasaaradda Socdaalka iyo la-hawlgalayaasheeda waxay isku dubbaridaan barnaamijka kaalmada lacagta caddaanka ah waxayna bixiyaan kaalmo lacageed.

Dhammaan codsadayaasha magangalyada caalamiga ah ee lagu dejiyay qaab dhismeedka hoyga rasmiga ah ee magangelyo doonka ay aqoonsan yihiin Maamulka Gariiga waxay xaq u leeyihiin in la siiyo kaalmo lacageed. Kuwani waa tas-hiilaadka soo dhaweynta ee furan, Xarumaha Soo dhaweynta iyo Aqoonsiga (RICs), barnaamijka hoyga ESTIA, iyo hoyga wada shaqaynta la leh Wasaaradda. Waxaad codsan kartaa in lagugu dejiyo mid ka mid ah xarumahan hoyga. Tani waxay kaaga baahan tahay inaad la xidhiidho wakaalada gudbinta. Marka lagaaga diiwaan geliyo degane ahaan mid ka mid ah xarumaha, waxaad xaq u yeelan doontaa kaalmo lacageed.

Ogaysiis MUHIIM ah oo ku socota dadka aan deganayn guryaha ay maamusho Wasaaraddu: Wasaaradda socdaalka iyo magangalyada ayaa ku dhawaaqday in dadka aan deganayn xarumaha ay maamusho Wasaaraddu ay joojinayaan kaalmada lacageed.

Wax badan ka baro oo ku saabsan khadka caawinta ee Isbahaysiga Cashuuraha Giriiga iyo sida loo codsado Barnaamijka Kaalmada Lacagta

 

Helitaanka nidaamka daryeelka iyo gunnooyinka qaxootiga Gariiga

Haddii aad tahay qaxooti la aqoonsan yahay ama ka faa'iideyste ilaalin hoosaad, waxaad xaq u leedahay sharci ahaan inaad hesho kaalmada bulsho ee lagama maarmaanka ah iyadoo la raacayo shuruudo la mid ah tan muwaadiniinta Gariiga. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan gunnooyinka aad u qalanto iyo taageerada codsiga, booqo KEM-Xarunta Is-dhexgalka Muhaajiriinta iyo Qaxootiga ee kuugu dhow.

Ka hel KEP-ga kuugu dhow bogga Khariidadda Adeegga Qaxoontiga.Info adiga oo dooranaya qaybta "KEM - Xarunta Is-dhexgalka".

blobid0.jpg

Hoos waxaad ka heli doontaa tilmaamaha guud ee macluumaadka aad u baahan doonto. Qof kasta xaaladdiisu way ka duwan tahay, markaa waxa fiican inaad ka hubiso shaqaale bulsho ama KEM ka hor inta aanad gudbin codsigaaga.

Dakhliga Wadajirka Bulshada

Barnaamijku wuxuu ku salaysan yahay saddex tiir oo kala ah: a) Taageerada dakhliga, b) isku xidhka adeegyada isdhexgalka bulshada, iyo c) isku xidhka adeegyada loogu talagalay ka-faa'iideystayaasha ku biirinta suuqa shaqada iyo dib-u-dhexgalka bulshada.

Codsiga, waxaad u baahan doontaa dukumentiyada soo socda:

 • Foomka oggolaanshaha ee dhammaan xubnaha qaangaarka ah ee qoyskaaga oo leh saxiix asal ah (waxaa laga heli karaa xafiiska KEP ama KEA)
 • Caddaynta deganaanshahaaga
 • Ogolaanshahaaga deganaashaha
 • Cadeyntaada canshuurta ee E1(ekatharistiko af Gariig ahaan)
 • Haddii aad leedahay carruur aan qaan-gaarin, waxaad u baahan doontaa caddaynta inaad haysato mas'uuliyadooda (shahaadada dhalashada, buug-yaraha qoyska), AMKA, AFM iyo dukumeenti dugsiga oo xaqiijinaya imaanshaha.
 • Nuqul ka mid ah dukumeentiga tafaasiisha akoonkaaga bangiga, oo ay ku jiraan IBAN iyo magacaaga
 • Iimaylkaaga
 • DIPA (OAED Kaarka Shaqo la'aanta
 • Lambarka gacanta
 • Haddii aad naafo tahay, waa inaad sidoo kale ka haysataa shahaado Xarunta Aqoonsiga Iinta/ KE.PA
 • Biilasha korontada 6dii bilood ee la soo dhaafay
 • Waalidiinta keligood ah, waa inaad haysataa warqadaha furiinka, ama dukumeenti caddaynaya inaad leedahay mas'uuliyadda carruurtaada.

Xarunta wacitaanka adeegga dadweynaha ee dadka deggan degmada Athens: 210-5210623

Gunnada Guriyeynta/Kirooyinka

Codsiga gunnada Guriyeynta/Kirooyinka waxaa lagu soo gudbiyaa TaxisNet ama waxaad howsha ku sameyn kartaa xafiiska kuugu dhow ee KEA ee degmada Athens. Ka-faa'iidaystaha waa inuu si sharci ah oo joogto ah ugu noolaadaa Gariigga shantii (5) sano ee la soo dhaafay, maadaama ay ka soo baxdo soo gudbinta canshuur celinta dakhliga (haddii aan la soo gudbin taariikhda ka dib helitaanka lambarka VAT), ogolaanshaha joogitaanka ama wixii kale ee dukumeenti taageero ku haboon sanadahaas. Joogitaanka shanta sano ah waa shardi u ah codsadaha, maaha xubnaha kale ee qaangaarka ah ee qoyska, kuwaas oo ay jirto waajib ah in ay xareeyaan canshuur celinta dakhliga sanadka ugu dambeeya.

Codsiga, waxaad u baahan doontaa dukumentiyada soo socda:

 • Foomka oggolaanshaha ee dhammaan xubnaha qaangaarka ah ee qoyskaaga oo leh saxiix asal ah (waxaa laga heli karaa xafiiska KEP ama KEA)
 • Heshiiska kirada oo socday ugu yaraan 6 bilood ka hor codsigaaga
 • Ogolaanshahaaga joogitaanka oo ansax ah
 • Cadeyntaada canshuurta ee E1(ekatharistiko af Gariig ahaan)
 • Nuqul ka mid ah dukumeentiga tafaasiisha akoonkaaga bangiga, oo ay ku jiraan IBAN iyo magacaaga
 • Iimaylkaaga
 • Lambarka gacanta
 • Biil koronto oo dhawaa (haddii ay ku qoran tahay magaca mulkiilahaaga, waa inaad ku wareejisaa magacaaga dhammaadka sanadka) Waalidka keligood ah, waa inaad haysataa waraaqaha furiinka ama dukumeenti caddaynaya inaad leedahay mas'uuliyadda carruurtaada.

Gunnada Naafada

Haddii aad tahay qaxoonti la aqoonsan yahay ama ka faa'iidaysta ilaalinta hoose oo sharci degenaansho oo sharci ah haysta, ama codsade magangelyo caalami ah - magangalyo-doon haysta kaarka magangalyo-doon sax ah oo aan lagu martigelinayn xarunta soo dhawaynta, waxa aad mari kartaa hab qiimayn ah si loo go'aamiyo haddii aad u qalanto gunnada naafada.

Si aad u hesho lacagta naafada waxaad u baahan tahay:

Codsigaaga, waxaad u baahan doontaa dukumentiyada soo socda:

 • Dukumenti uu saxiixay oo uu ku shaabadeeyey dhakhtarkaagu iyo caddaynta saxiixa dhakhtarka
 • Ogolaanshahaaga deganaashaha ama kaarka magangelyo doonka
 • Buug-yarahaaga caafimaadka, haddii aad caymis ku jirto
 • Lambarkaaga bulshada (AMKA)

Waxaa lagugu wargelin doonaa balanta aad la leedahay Guddiga Caafimaadka ((badanaa taleefoon) iyo balantan kadib, waxaa lagugu wargelin doonaa go'aanka kama dambaysta ah iyo 'qiimaynta' naafonimadaada 2 bilood ka dib. Qiimaynta 67% ayaa loo baahan yahay Dadka naafada ah, iyo 50% dadka qaba HIV, si ay ugu qalmaan gunnada.Haddii aadan ku raacsanayn qiimeynta iyo qiimeynta, waxaad xaq u leedahay inaad ku soo gudbiso diidmo 10 maalmood gudahooda ka dib ogeysiiska. Ogow inaad u baahan tahay sharci. talo iyo taageero NGO ah oo jooga goobtaada si aad u soo gudbiso diidmo.

Kadib go'aanka kama dambaysta ah, waxaad u baahan doontaa inaad codsi u gudbiso adeegyada dawladda hoose ee degaankaaga.

Soo gudbintan, waxaad u baahan doontaa waxyaabaha soo socda:

 • Go'aanka KE.PA
 • Ogolaanshahaaga joogitaanka oo ansax ah ama kaarka magangelyo doonka
 • Cadeyntaada canshuurta(ekatharistiko af Gariig ahaan)
 • Caddaynta deganaanshahaaga
 • Faahfaahinta akoonka bangiga

Qadarka lacagta naafanimadu way kala duwan tahay, waxayna ku xidhan tahay nooca iinta, si joogto ahna waa loo hagaajiyaa. Waxaad heli doontaa labadii biloodba mar. Haddii ay dhibaato kaa haysato codsigaga, waxa aad taageero weydiisan kartaa NGO-ga meesha aad joogto.

Ka hel wax badan oo ku saabsan gunnada naafada halkan .

Gunnada Qoyska Weyn

Haddii aad tahay qaxooti la aqoonsan yahay oo sharci degenaansho oo sax ah haysta oo aad si sharci ah oo joogto ah ugu noolayd Giriiga in ka badan toban sano, adiga iyo carruurtaada, waxaad codsan kartaa gunno gaar ah oo loogu talagalay qoysaska waaweyn.

Ka hel macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan gunnada Qoyska Weyn

Gunnada dadka da'da ah (ka weyn 67 sano)

Haddii aad tahay qaxooti la aqoonsan yahay oo aad buuxisay shuruudaha soo socda, waxaad xaq u leedahay hawlgabka waayeelka aan caymiska lahayn.

Shuruudaha lagu heli karo gunnadan waa kuwan soo socda:

 • 67 sano ama ka badan;
 • Hayso sharci degenaansho oo sax ah
 • Ha haysan caymis
 • Xaq uma lihid hawlgabka waddan kale
 • Xaq uma lihid wax gunno kale ah gudaha Gariiga

Waxa kale oo aad kala xidhiidhi kartaa Ururka Qaranka ee Naafada +30 210 9949837 ama u soo dir e-mail qaxootiga@esaea.gr .

Hel macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Gunnada dadka waayeelka ah

Goobaha KEA

Haddii aad ku nooshahay Athens oo aad rabto inaad soo gudbiso codsiga Gunnada Guriyeynta, ama Dakhliga Wadajirka Bulshada, waxaad aadi kartaa meelaha soo socda ee KEA

 • Xarumaha Bulshadu waxay furan yihiin maalmaha shaqada (Isniin - Jimce) 09.00 - 16.00

Xarunta bulshada ee degmada Athens Agiou Konstantinou 14 (Αγίου Κωνσταντίνου 14) Tel: 20105210623

Xarunta bulshada ee degmada Athens Maizonos 44 & Psaron (Μαιζώνος 44 & Ψαρών)

 • Bulshooyinka Degmadu waxay furan yihiin maalmaha shaqada (Isniinta - Jimcaha) 08.00 - 15.00

Bulshada 1aad ee degmada: Plateia Heroon 3 (Πλατεία Ηρώων 3), Psyrri, tel: 210 3256825,

Bulshada 2aad ee degmada: 251 Ymittou (Υμηττού 251) - Pagrati, tel .: 210 7522293, 210 7564795,

Bulshada 3aad ee degmada: Trion Ierarchon74 (Τριών Ιεραρχών 74)- Petralona, tel .: 210 3427310, 210 3421994

Bulshada 4-aad ee degmada: Lenorman & Alexandria 35 (Λένορμαν & Αλεξανδρείας 35)- Kolonos, tel

Bulshada 5aad ee degmada: Patision 237 (Πατησίων 237), telifoon .: 210 8623320

Bulshada 6aad ee degmada: Thira 31 (Θήρας 31) – Kypseli, tel .: 210 8668162

Bulshada 7-aad ee degmada: 59 Panormou (Πανόρμου 59) - Ampelokipi, tel: 210 6998834, 210 6919945