hero-header
 
Maqaalkani wuxuu ku siin doonaa dhammaan macluumaadka aad uga baahan tahay heer kasta oo waxbarasho ee gudaha Gariiga.
Raadi macluumaad ku saabsan:
 • Sidee loo diiwaangeliyaa waxbarashada tooska ah?
 • Iskuulo noocee ah ayaa la dooranayaa?
 • Sidee lees kaga diiwaan geliyaa haddii aadan ku hadlin Ingiriis ama Gairiig?

Dugsigu ma qasab baa Gariiga?

Haa, dugsiga barbaarinta, dugsiga hoose iyo dhexe waxay ku qasban yihiin Giriiga. (4-15 sano jir). Dugsiga sare (Lyceum) waa ikhtiyaari.

Sideen ilmahayga ugu qori karaa waxbarashada rasmiga ah ee Gariiga?

Heerka Waxbarashada: Xarumaha carruurta

 • Xilliga diiwaangelinta: Waxaad codsigaaga ku soo gudbin kartaa online inta u dhaxeysa May-June kasta. Codsiyo xaddidan
 • Dukumentiyada: Waxay kuxirantahay Degmo Kasta.
 • Caddaynta tallaalada, aqoonsiga ilmaha, iyo caddaynta cinwaanka.
 • Jadwalka dugsiga: Isniin - Jimco 08:00-14.00 / Maalin buuxda: 08.00 - 15.30

Hel macluumaad dheeraad ah - xarumaha carruurta

Heerka Waxbarashada: Xanaanada Waajibka ah laga bilaabo 4 jir

 • Xilliga isdiiwaangelinta: waxaad diwaangelin kartaa ilmahaaga sanadka oo dhan, waxaad booqan kartaa dugsiga barbaarinta ee agagaarkaaga oo aad soo gudbiso codsigaaga.
 • Dukumeentiyada: Waxay kuxirantahay Degmo Kasta.
 • Caddeynta tallaalka, nooc kasta oo dukumeenti rasmi ah oo tilmaamaya aqoonsiga ilmaha, iyo caddaynta ciwaanka.
 • Jadwalka dugsiga: Isniin - Jimco 08:00-14.00 / Maalin buuxda: 08.00 - 15.30

Hel macluumaad dheeraad ah - xanaanada carruurta

Heerka Waxbarashada: Dugsiga Hoose Waa qasab

 • Xilliga isdiiwaangelinta: Inta lagu gudo jiro sannad-dugsiyeedka, waxaad ka diwaangelin kartaa ilmahaaga dugsiga hoose, iyadoo ay ku xidhantahay da'da. Diiwaangelinta si toos ah ayaa loo sameeyaa.
 • Dukumentiyada: Caddeynta tallaalka cinwaanka, ADYM ilmaha.
 • Jadwalka dugsiga: Isniin-Jimcaha 08:15-13:15 maalin dhan: 08.00 - 16.00

Heerka Waxbarashada: Waxbarashada Dugsiga Hoose\Gymnasium (Waajib ah)

 • Xilliga isdiiwaangelinta: Iyadoo ku xirantahay da'da, waxaad ka diwaangelin kartaa ilmahaaga dugsiga hoose inta lagu jiro sannad dugsiyeedka. Diiwaangelinta si toos ah ayaa loo sameeyaa.
 • Dukumentiyada: Caddeynta tallaalka cinwaanka, ADYM ilmaha
 • Jadwalka dugsiga: Isniin - Jimco 08:15-13:30

Hel macluumaad dheeraad ah - Waxbarashada Dugsiga Hoose\Gymnasium

Heerka Waxbarashada: Waxbarashada Sare\Lyceum

 • Xilliga isdiiwaangelinta: Inta lagu jiro sannad-dugsiyeedka, waxaad ka diwaangelin kartaa ilmahaaga Lyceum, iyadoo ku xidhantahay da'da.
 • Documents: Caddeynta tallaalka cinnwaanka, ADYM ilmaha
 • Jadwalka dugsiga: Isniin - Jimco 08:15-14.00

Hel macluumaad dheeraad ah - Waxbarashada Sare

Waxbarasho ka weyn 15 sano

Weli waad iska diiwaan gelin kartaa dugsiga dadweynaha ee Gariiga. Hubi halkan si aad u heshid macluumaad ku saabsan  doorashooyinka dugsiyeedka ee qaxootiga ka weyn 15 sano

Waa maxay goobta internetka ee lagu diiwaan geliyo ilmahayga?

Kani waa goobta internetka ee aad ilmahaaga ku diiwaan geliso markii ugu horeysay.

Dib-u-diiwaangelinta: Booqo e-eggrafes oo ku bilow nidaamka si elektaroonig ah.

Waxaad kala soo bixi kartaa ADYM halkan.

Soo deji warqadan haddii aad keligaa aadeyso dugsi oo aadan ku hadlin Ingiriisiga. Booqo dugsiga barbaarinta ama dugsiga hoose ee kuugu dhow oo tus agaasimaha dugsiga si uu ku caawiyo. Sidoo kale, hubi inaad hesho lambarkaaga codsiga («protokolo» ee Gariigga).

Marka laga hadlayo diiwaan gelinta khadka tooska ah, waalidiinta aan haysan koodka Taxisnet waxay u baahan yihiin inay soo gudbiyaan bayaan adag oo sharxaya inaysan awood u lahayn inay ilmaha diiwaangeliyaan. Diiwaangelinta waxaa samayn kara maamulaha dugsiga ama τteacher of the School Hanuuninta farsamada gacanta.

Halkee ilmahayga loogu tallaali karaa si bilaash ah?

Sannad kasta, Wasaaradda Caafimaadku waxay taxdaa 10 tallaal oo carruurtu u baahan yihiin inay dugsiga aadaan. Guud ahaan, talaalku maaha mid khasab ah, laakiin xaaladda hadda jirta ee Covid-19 awgeed, dugsiyadu ma aqbalaan carruurta haddii aan la tallaalin sababtoo ah tani waa habka ugu ammaansan ee carruurta looga ilaaliyo cudurrada faafa iyo ka hortagga dhaawacyada wadnaha la xiriira. xilliga ciyaaraha Haddii carruurtaadu haystaan PAAYPA ama Lambarka Bulshada (AMKA), waxay kaxeeyaan kaadhadhkooda dugsiga marka ay isdiiwaangeliyaan. Dugsigu waxa laga yaabaa inuu sheego in tallaalada ku qoran Kaadhka) ay ku filan yihiin.

Wax badan oo ku saabsan habka tallaalka ka raadi Gariigga.

Hubaashii ilmahaygu boos ma heli doonaa? Carruurtu boos ma loo dammaanad qaaday?

Dhammaan carruurta dhigata dugsiga hoose waa loo dammaanad qaaday boos, dhammaan carruurta dhalatay 2015 waxay boos ka heli doonaan xannaanada. Dhammaan carruurta dhalatay sanadka 2016 ma aha kuwo loo dammaanad qaaday boos xannaanada, taas oo ku xiran degmada ay ku nool yihiin Gariigga sababtoo ah boos la'aan. Arrintani waxay sidoo kale saamaynaysaa qoysaska Gariigga.

Ma ku qori karaa ilmahayga dugsiyo maalin-buuxa ah?

Haa, waxbarashada tooska ah ee Gariiga, waxaa jira dugsiyo maalintii oo dhan ah ilaa 3:30 galabnimo si ay u taageeraan waxbarashada carruurta (dugsiga hoose iyo dugsiga sare (Gymnasium) iyo fududaynta waalidiinta inta lagu jiro saacadaha shaqada.Goobaha hore iyo xarumaha carruurta, carruurta waxay joogi karaan ilaa 4:00. Waxaad waydiisan kartaa maamulaha dugsiga wixii faahfaahin dheeraad ah.

Waa maxay dugsiga dhaqamada ka dhexeeya ee Gariiga?

Dugsiyada dhaqamada kala duwan ee Gariiga waa dugsiyo gaar ah oo leh barnaamijyo waxbarasho oo diirada lagu saaraayo xidhiidhka dhaqamada kala duwan. Macalimiintu waxay ku takhasuseen baridda luqadda Gariigga sidii luqad labaad. Sidoo kale, intooda badani waxay leeyihiin aqoon dhammaystiran oo ku saabsan asalka dhaqamada ka dhexeeya ardaydooda, taas oo fududaynaysa xidhiidhka.

Waa maxay dugsiga habeenka (dugsiga hoose ee sare) ama Lyceum (dugsiga sare)?

Dugsiyada noocaan ah, ardayda ka weyn 15 sano ee shaqeeya subaxdii ma helaan fursad ay ku raacaan jadwalka dugsiga subaxii. Natiijo ahaan, waxay ka qaybqaataan xiisadaha galabnimada.

Maxay yihiin Dugsiyada Hoose ee Gaarka ah? Sideen ilmahayga halkaas ugu qori karaa?

Waxaa jira dugsiyo ay macalimiintu ku takhasusaan waxbarashada gaarka ah, ardayduna waxay qabaan naafo ama cillad xagga korriinka ah. Diiwaan gelinta dugsi gaar ah, waa inaad ballan ka qabataa xarunta baadhitaanka, qiimaynta, iyo taageerada dadka baahiyaha gaarka ah qaba (KEDDY). Xirfadlayaasha ayaa ku siin doona tilmaamo gaar ah haddii ilmahaaga laga helo cudurka. Caadiyan, waalidku waxa uu talo ka helaa macalinka qaybta dugsiga uu ubadkiisu dhigto marka uu la kulmo dhibaatooyinka waxbarashada ama dhibaatooyinka dabeecadda. Waxay u gudbin doonaan ilmaha KEDDY si loo qiimeeyo, taasoo ah lacag la'aan.

Carruurta tixraacaysa KEDDY waxay noqon karaan inta u dhaxaysa 4-22 sano jir, oo leh baahi waxbarasho gaar ah iyo dhibaatooyin, sababo jireed, maskaxeed iyo maskaxeed. Iyada oo ku xidhan ogaanshaha cudurka, carruurtu waxa laga yaabaa inay tagaan fasalka guud ee dugsiga oo ay barbar socdaan taageerada Macallinka Waxbarashada Gaarka ah.
Wixii macluumaad dheeraad ah, waalidiintu waxay la xiriiri karaan maamulaha dugsiga.

Isticmaalka maaskaraha(weji xerka) ma qasab baa mise waa ikhtiyaari?

Isticmaalka waji-xidhashadu maaha mid qasab ah laakiin waa ikhtiyaar ardayda iyo Macalimiinta.

Ka qayb qaadashada Daraasaadka Diinta

Koorsada Daraasaadka Diintu waa ku qasab dhammaan ardayda Gariiga waxaana lagu bartaa dugsiyada Waxbarashada Hoose iyo Sare, sida ku cad jadwalka waxbarashada rasmiga ah. Si kastaba ha noqotee, ardayda aan Masiixiyiinta ahayn ee Ortodokska, kuwa aan diinta lahayn ama heterodox ama kuwa aan diinta lahayn, waa laga dhaafi karaa adigoo soo gudbinaya caddayn adag oo dugsiga ah oo aad ka soo dejisan karto halkan .

Sida carruurtaada loogu wareejiyo dugsi kale

Miyaa lagaa codsaday inaad ka baxdo hoygaaga, mise waxaad qorshaynaysaa inaad guurto oo aad beddesho ciwaankaaga ka hor inta aanu bilaabmin sanad dugsiyeedka cusub ee ilmahaagu? Waa kuwan waxa muhiimka ah in la ogaado si loo hubiyo in ilmahaagu iska diiwaan geliyo dugsi kale si uu u sii wato waxbarashadiisa.

Tusaha aasaasiga ah ee waalidiinta ee dugsiyada Gariiga

Haddii ilmahaagu dhigto dugsi Gariig ah, HAGAHA WAALIDKA ayaa ku siin kara aasaaska waxaad u baahan tahay inaad ogaato, oo ay ku jiraan: - Saacadaha dugsiga iyo jadwalka sannadlaha ah - Kulamada iyo safarrada dugsiga - Doorka diinta - Shuruudaha caafimaadka - Maqnaanshaha.

Yaa ku caawin kara?

Haddii aad ku nooshahay guri magaalo oo ay taageerto NGO, weydii shaqaalaha bulshada caawimo. Waxay la xiriiri doonaan xannaanada ama dugsiga kuugu dhow ama Iskuduwaha Waxbarashada Qaxootiga, kaas oo kaa caawin doona diiwaangelinta carruurtaada. Haddii aad ku nooshahay xero, la xidhiidh Isuduwaha Waxbarashada Qaxootiga ee Wasaaradda Waxbarashada ee xerada si aad kaalmo u hesho. Haddii aad ku nooshahay hoy gaar ah, codso taageero NGO-yada maxaliga ah, ama ciwaan Agaasinka Waxbarashada Aasaasiga ah ama Xarunta Bulshada ee ka hawlgasha meeshaada.