Refugee.Info Cube Event_Athens Greece_Dec 13 2018IMG_1311.jpg

 

Waa maxay codsiga xiga?

Codsiga la soo gudbiyay ka dib diidmada kama dambaysta ah ee codsigaagii hore ama ka noqoshada codsigaagii hore ka dib waxa loo yaqaan codsi ku xiga. 

 

Goorma ayaan soo gudbin karaa codsi dambe? 

Waxaad soo gudbin kartaa codsi dambe:

  • Marka waxyaabo cusub oo la taaban karo ay soo baxaan ka dib markii la baaray codsigaagii hore ama haddii ay jiraan waxyaabo hore u jiray laakiin aadan adigu codsan karin inta lagu jiro qiimeynta codsigaagii hore ee magangalyada. 
  • Haddii go'aan lagu joojinayo baaritaanka codsigaaga la soo saaray oo aad seegtay 9-ka bilood ee kama dambaysta ah si aad u codsato sii wadida imtixaankeeda. Adeegga magangalyada waxa uu soo saaraa go'aan joojin ah waxa uu u arkaa in aanad danaynaynin sii wadida dib u eegista codsigaga waxana ay xidhaysaa galkaaga kiisaska soo socda: a) Haddii aad diido inaad bixiso macluumaadka, b) haddii aad seegto waraysigaaga, c) Haddi aad ka baxsato meesha lagugu hayo, d) Hadii aad ka soo bixi waydo waajibaadka Booliisku kugu soo rogay halkii aad ku xidhi lahayd, e) Hadii aad xerada ka baxdo adigoon ogaysiin, f) Hadii aad dalka ka baxdo adigoon fasax waydiisan. laga bilaabo Adeegga Magangalyo doonka, g) haddii aadan u sheegin Adeegga magangalyada wixii isbeddel ah ee ku yimaadda macluumaadkaaga xiriirka, i) haddii aad diido inaad keento dukumeentiyada la codsado, j) haddii aadan dib u cusboonaysiin kaadhka codsadaha waqtigii loogu talagalay (ugu dambeeyay maalinta shaqada ee ku xigta taariikhda ay dhacayso), k) haddii aanad la shaqayn masuuliyiinta, l) haddii aanad u hoggaansamin go'aanka wareejinta.
  • Ka dib markii go'aankii ugu horeeyay ee codsiga magangalyada la soo saaro oo aad seegtay wakhtiga kama dambaysta ah ee aad racfaan ka qaadan lahayd,
  • Kadib go'aanka Hay'adda Racfaanka la soo saaro oo codsiga magangalyada la diido, Haddii ay taasi dhacdo, waxaad sidoo kale codsan kartaa baabi'inta go'aanka Hay'adda Racfaanka, fadlan hubihalkan. Haddii aadan rabin inaad dacwaddaada u gudbiso maxkamad, haddii aad dhaaftay wakhtiga kama dambaysta ah ee soo gudbinta codsiga burinta ama haddii codsigaagi burinta la diiday, waxaad soo gudbin kartaa codsi dambe. 

Ma heli doontid kaarka magangalyada markaad gudbiso codsigaga xiga. Taa beddelkeeda, waxaa lagu siin doonaa rasiidh caddaynaysa inaad gudbisay codsigaas, waxaana lagaa ilaalin doonaa masaafurinta ilaa oggolaanshaha codsigaaga laga eegayo. Si loo tixgeliyo in codsigaaga la aqbali karo iyo in kale, Adeegga Magangelyo wuxuu baari doonaa caddaynta cusub ee aad bixisay waxayna go'aamin doontaa inay muhiim u yihiin sheegashadaada magangalyo.

 

Hoos, waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah tusaalayaal xubno cusub oo la taaban karo: 

  • Xaqiiqooyin cusub oo dhacay kadib go'aankii ugu dambeeyay. Xaqiiqooyinkan cusub waxa laga yaabaa inay la xidhiidhaan isbedelada dalkaagii ka dhacay (tusaale isbedel dawladeed) ama xaaladaada shaqsi (tusaale, siyaasada iyo aragtida diinta, qaabka nolosha, heerka qoyska).
  • Walxaha horey u jiray, intii lagu jiray habraacii hore, laakiin aan lala soo socodsiin maamulka go'aamiya, mana tixgelin maamulka magangalyada. Tani waxay dhici kartaa marka ujeedadu tahay (tusaale, aadan heli karin dukumeenti cadeynaya eedeymahaaga) ama sababaha gaarka ah (tusaale, da'da, arrimaha caafimaadka dhimirka, cabsida cabsida) aadan wadaagin waxyaabahan. Tani waxay sidoo kale noqon kartaa kiis markii aadan ogeyn in wax kugu dhacay ay sabab u noqon karaan in lagu siiyo aqoonsi qaxootinimo. Waa inaad sharaxdaa halka sababaha kaa horjoogsaday inaad la wadaagto dhammaan sababaha aad uga cabsanayso inaad ku noqoto waddankaagii asalka ahaa. Way ku caawinaysaa haddii aad haysato dukumeenti (tusaale ahaan warbixinta bulshada, shahaadada caafimaadka dhimirka iwm) oo xaqiijinaya waxaad sheegayso.
  • Haddii caddaynta aad bixisay ay u aragto inay tahay mid cusub oo la taaban karo Adeegga Magangelyo, codsigaaga waxaa loo heli doonaa mid la aqbali karo, waxaad heli doontaa kaarka magangalyada waxaana laguugu yeedhi doonaa waraysiga xaqa u yeelashada si aad si faahfaahsan ugu sharaxdo sababta aad u soo qaxday iyo sababta aad uga cabsanayso. inaad ku noqoto wadankaagi.

 

Maxaa dhacaya haddii Adeegga Magangelyo uu diido codsigayga xiga?

Haddii Adeegga Magangelyo-ku diido codsigaaga xiga, waxaad ku soo gudbin kartaa racfaan ka hor  Hay'adda Racfaanka  shan (5) maalmood gudahood. Waqtiga kama dambaysta ah waxaa lagu sheegi doonaa go'aanka aad heshay. Waxaad heli kartaa taageero sharci si aad u soo gudbiso racfaanka bilaashka ah haddii aad ka weydiisatid Adeegga magangalyada. Waxaad ka dalban kartaa online  halkan. Haddii ay dhacdo inaad soo gudbiso arji labaad, si toos ah kama ilaalinaysid in lagu masaafuriyo/ lagugu soo celiyo inta lagu jiro marxaladda baaritaanka codsigaaga.

Ilbiriqsi kasta iyo codsi kasta oo soo socda, waa inaad si wada jir ah u soo gudbisaa dalabkaaga lacag dhan 100€   oo laga soo saaray  nidaamka khidmada elektaroonigga ah (e-Administrative fee). Dhanka qoysaska, lacag isku mid ah ayaa looga baahan yahay xubin kasta.

 

Waxaa si adag lagula talinayaa in aad la tashato qareen ka hor inta aadan soo gudbin codsiga dambe, maadaama ay mas'uuliyiintu baarayaan haddii aad bixisay waxyaabo cusub marka loo eego codsigaagii hore. Qareenku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu helo nuqullada faylka codsigaaga magangelyo ee ugu horreeya si uu kaagala taliyo hab shakhsiyeed oo kaa caawiya inaad dhisto kiis adag. Xaq uma lihid inaad dawladda ka hesho kaalmo sharci oo bilaash ah, laakiin ururada qaarkood waxay bixiyaan taageero sharci oo bilaash ah.

Waxaad ballan ka qabsan kartaa si aad codsi dambe ugu xerayso halkan adigoo isticmaalaya Platform Online ee Wasaaradda Socdaalka iyo Magangalyada.