صبحانه و نهار

۱۴۰۲/۶/۱۵: آخرین آپدیت
AddressOrfanidou 5, ThessalonikiEmailinfo@daycenter-emt.grFacebookhttps://www.facebook.com/Refugee-Day-Center-Alkyone-Κέντρο-Ημέρας-Προσφύγων-Αλκυόνη-250670575362373/
Phone+302315530644Description

در روزهای دوشنبه و جمعه صبحانه و ناهار ارائه می شود.

صبحانه بین ساعات 9:15 صبح الی 10:30 صبح ارائه می شود.

ناهار بین ساعات 12:30 ظهر و 13:30 ارائه می شود.

ارجاعات برای سایر خدمات

جهت اطلاع از واجد شرایط بودن، با مرکز روزانه آلکیون تماس بگیرید.

برای استفاده از خدمات می بایست ثبت نام انجام دهید. ثبت نام در مرکز روزانه آلکیون بین ساعات 9:30 صبح الی 12:30 ظهر انجام می شود.

در طی مدت محدودیت های مربوط به کووید-19، خدمات ارائه شده تنها به صورت بیرون بر می باشند.

موقعیت

تسالونیکی

آدرس

Orfanidou 5

آدرس به زبان محلی

Ορφανίδου 5