سبد غذایی

Jesuit Refugee Service - JRS

سبد غذایی logo
۱۴۰۲/۱۱/۲۰: آخرین آپدیت

شرح

Foodbasket در سال 2020 آغاز شد، زمانی که اولین محدودیت های COVID-19 اعلام شد و همچنان به توزیع آسیب پذیرترین افراد با سبد غذایی یک بار در ماه ادامه می دهد.

افراد و خانواده هایی که به این حمایت نیاز دارند علاقه خود را از طریق خدمات اجتماعی ما ابراز می کنند.

زبان های صحبت: یونانی، انگلیسی، فرانسوی، عربی

نشانی

Athens

واتساپ

پست الکترونیک

greece@jrs.net