دفتر منطقه ای پناهندگی یونان غربی (پاترا)

Greek Asylum Service

دفتر منطقه ای پناهندگی یونان غربی (پاترا) logo
۱۴۰۳/۱/۲۹: آخرین آپدیت

شرح

اداره منطقه ای پناهندگی یونان غربی در اول ژوئن 2014 فعالیت خود را آغاز کرد.

مسئولیت منطقه جغرافیایی یونان غربی، پلوپونز و جزایر ایونی به استثنای کورفو را بر عهده دارد.

درخواست های این مناطق را دریافت و پردازش می کند به جز مواردی که به واحد پناهندگی کوریتنوس مراجعه می کنند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد پناهندگی اینجا را کلیک کنید.

نشانی

Kapodistriou 92 & Panachaikou [ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 92 & ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ], Patra

پست الکترونیک

AS.rao.wg@migration.gov.gr