دفتر منطقه ای پناهندگی یونان غربی (پاترا)

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت

شرح

اداره منطقه ای پناهندگی یونان غربی در اول ژوئن 2014 فعالیت خود را آغاز کرد.

مسئولیت منطقه جغرافیایی یونان غربی، پلوپونز و جزایر ایونی به استثنای کورفو را بر عهده دارد.

درخواست های این مناطق به جز مواردی که به واحد پناهندگی کوریتنوس مراجعه می کنند را دریافت و پردازش می کند.

ناظر: نکتاریوس پاپاکونستانتینوپولوس

نشانی

Kapodistriou 92 & Panachaikou, 26224, Patras

پست الکترونیک

AS.rao.wg@migration.gov.gr

تلفن

تلفن