کمک های حقوقی - Chios

۱۴۰۲/۹/۶: آخرین آپدیت
ساعات کار
  • سهشنبه: 12:00 - 14:00
  • دوشنبه: 12:00 - 14:00
نشانیReception and Identification Center of Chios (VIAL)
واتساپ+306986074125
Websitehttps://metadrasi.org/en/campaigns/legal-assistance-to-persons-entitled-to-international-protection-in-the-northeast-aegean-islands/
شرح

کمک های حقوقی فردی در پناهندگی، بازداشت، پذیرش و رویه های شناسایی.

اطلاعات تکمیلی

ساعات بازدید در RIC: مرکز پذیرش و شناسایی Chios (VIAL)، Chalkeios، Chios، 82100 - کانتینر در داخل ساختمان VIAL، در کنار کانتینر خدمات پناهندگی است.

هر سه شنبه و پنجشنبه: 12:00 الی 14:00