دفتر منطقه‌ای پناهجویی ساموس

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
AddressThemistokli Sofouli, SamosEmailAS.rao.samos@migration.gov.grPhone302131383364
Websitehttps://migration.gov.gr/en/gas/dioikisi/Description

محل

ساموس/Samos

آدرس

Themistokli Sofouli

بالای ترمینال مسافران بندر ساموس

آدرس به زبان محلی

Θεμιστοκλής Σοφούλης