بیمارستان

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
AddressElenas Venizelou 2, ChiosWebsitehttp://www.xioshosp.grDescription

خدمات اضطراری در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز در ۷ روز هفته با قرار قبلی در موجود است.


اگر به مراقبت تخصصی توسط یک پزشک در بیمارستان نیاز دارید، باید برای دریافت نامه ارجاع در ویال/Vial به یک پزشک مراجعه کنید.

پزشک ویال برای شما یک قرار ملاقات در بیمارستان تنظیم خواهد کرد.

محل

خیوس

آدرس

Elenas Venizelou 2

آدرس به زبان محلی

Έλενας Βενιζέλου 2