کمک های حقوقی در پناهندگی و رویه های الحاق خانواده - Chios

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
AddressMitropolitou Polikarpou 1, ChiosEmailchios@equal-rights.orgWebsitehttps://www.equal-rights.org
Description

اطلاعات در مورد روند پناهندگی

کمک حقوقی در مراحل اولیه پناهندگی (مشاوره شخصی، کمک برای آماده شدن برای مصاحبه و غیره)

وکالت قانونی در مراحل اولیه و ثانویه پناهندگی

اطلاعات در مورد پیوند خانوادگی دوبلین و کمک های حقوقی در طول روند پیوند خانوادگی

اطلاعات بیشتر

می توانید از طریق ایمیل، واتساپ یا تلفن قرار ملاقات بگیرید:

عربی: +30 6946941716

فارسی: +30 6946716406

فرانسوی: +30 6944707738

انگلیسی : +30 6946210994

اگر به زبان دیگری صحبت می کنید، می توانید پیامی ارسال کنید و «حقوق برابر فراتر از مرزها» در اسرع وقت پاسخ خواهند داد. بسته به زبان، ممکن است ۱ تا ۲ روز طول بکشد.

محل

خیوس

نشانی

Mitropolitou Polikarpou 1

82100 Chios