حمایت از زنان بازمانده ی خشونت جنسی و جنسیتی

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
Opening Hours
  • Friday: 09:00 - 17:00
  • Monday: 09:00 - 17:00
  • Tuesday: 09:00 - 17:00
  • Wednesday: 09:00 - 17:00
  • Thursday: 09:00 - 17:00
AddressThessaloniki, ThessalonikiEmailurban.thessaloniki.diotima@gmail.com
Facebookhttps://www.facebook.com/NGOdiotima/Phone+302310534445Websitehttp://diotima.org.gr
Description

حمایت از زنان و دختران (16 سال به بالا) که خشونت جنسی یا جنسیتی را تجربه کرده اند:

  • اطلاعات و ارجاع ها
  • کمک های فردی ، از جمله همراهی شما در خدمات عمومی و محلی مانند خدمات بهداشتی ، امنیتی ، و مراقبت های اجتماعی
  • ارجاع به پناهگاه ها
  • بررسی های مداوم برای اطمینان از اینکه می توانید از کمک مورد نیاز خود برخوردار شوید
  • فعالیتهای توانمندسازی زنان

اطلاعات اضافی


برای دریافت قرار ملاقات به CRWI Diotima ایمیلی ارسال کنید. موقعیت

تسالونیکی

آدرس

تسالونیکی

آترس به زبان محلی

Θεσσαλονίκη