پشتیبانی روانشناختی و روانی برای بازماندگان شکنجه

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
Opening Hours
  • Monday: 10:00 - 17:00
  • Friday: 10:00 - 17:00
  • Tuesday: 10:00 - 17:00
  • Wednesday: 10:00 - 17:00
AddressIoanni Drosopoulou 72, AthensEmailbabel@syn-eirmos.gr
Phone+302108616280Description

پشتیبانی روانشناختی و روانی برای بازماندگان شکنجه:

مراقبت های روانی

پشتیبانی و مشاوره های روانی

روان درمانی

اطلاعات اضافی:

خدمات اورژانسی ارائه نمی شوند.

این خدمات جهت توانبخشی است و برای دریافت این خدمات یک لیست انتظار وجود دارد.

اگر نیازهای فوری پزشکی ، اجتماعی ، قانونی یا سایر موارد را دارید ، لطفاً به قسمت جستجو بازگردید.


گرفتن نوبت از قبل ضروری است.

می توانید برای تعیین وقت قبلی به دفتر مراجعه کنید، تماس بگیرید ، ایمیل بفرستید یا پیامی را در اسکایپ به 'babeldc' ارسال کنید.

محل

آتن

نشانی

Ioanni Drosopoulou 72

طبقه 3

آدرس به زبان محلی

Ιωάννου Δροσοπούλου 72