مرکز کمک کاریتاس آتن

۱۴۰۲/۹/۶: آخرین آپدیت

شرح

مرکز پشتیبانی کاریتاس اتن خدمات زیر را ارائه می دهد:

پشتیبانی و مشاوره روانی-اجتماعی

کمک در جستجو برای کار

برای اطلاعات بیشتر و برنامه کلاسها با مرکز پشتیبانی کاریتاس آتن تماس بگیرید یا از آنجا بازدید کنید.

محل

آدرس

نشانی

Kapodistriou 52

طبقه‌ی 5ام

ساعات کار

دوشنبه:09:00 - 17:00
سهشنبه:09:00 - 17:00
چهار شنبه:09:00 - 17:00
دوشنبه:09:00 - 17:00
دوشنبه:09:00 - 17:00

نشانی

Kapodistriou [ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ] 52, Athens

پست الکترونیک

socialservices@caritasathens.gr