سفارت و کنسولگری عراق

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
Websitehttps://www.mofa.gov.iq/athens/?page_id=1179
تلفن302106722330
شرح

مکان

آتن

آدرس

خیابان Mazaraki پلاک 4، منطقه پسیشیکو Psichiko، کد پستی 15452