CM و PSS برای پناهندگان و پناهجویان، زنان، مردان و بازماندگان GBV + LGBTQI یا در معرض خطر بالای GBV - آتن

DIOTIMA Centre for Gender Rights and Equality

CM و PSS برای پناهندگان و پناهجویان، زنان، مردان و بازماندگان GBV + LGBTQI یا در معرض خطر بالای GBV - آتن logo
۱۴۰۳/۳/۱۶: آخرین آپدیت

شرح

مرکز حقوق و برابری جنسیتی دیوتیما مدیریت پرونده و حمایت روانی اجتماعی (PSS) را به پناهجویان و پناهندگان (سن 16 سال و بالاتر) که خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه کرده اند ارائه می دهد:

اطلاعات و ارجاعات

کمک یک به یک، از جمله رفتن با شما به خدمات عمومی مانند ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، امنیتی، و خدمات اجتماعی

ارجاع به پناهگاه ها

برای اطمینان از اینکه می‌توانید کمک‌های لازم را دریافت کنید، بررسی‌های مداوم انجام دهید

PSS انفرادی و جلسات توانمندسازی

اطلاعات تکمیلی

برای تعیین وقت، ایمیل بزنید یا با دیوتیما تماس بگیرید.

محل

آتن

ساعات کار

دوشنبه:
10:00 - 17:00
سهشنبه:
10:00 - 17:00
چهار شنبه:
10:00 - 17:00
دوشنبه:
10:00 - 17:00
دوشنبه:
10:00 - 17:00

نشانی

Athens

پست الکترونیک

urban.athens.diotima@gmail.com