کار و مشاوره شغلی و حمایت

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
ساعات کار
  • دوشنبه: 03:00 - 10:00
  • دوشنبه: 03:00 - 10:00
  • سهشنبه: 03:00 - 10:00
  • چهار شنبه: 03:00 - 10:00
  • دوشنبه: 03:00 - 10:00
  • شنبه: 03:00 - 10:00
Websitewww.kyclos.org
تلفن306932927832
Viber306932927832
واتساپ306932927832
پست الکترونیکinfo@kyclos.org
فسبوکhttps://www.facebook.com/KyclosCommunity/
شرح

این سرویس به همه مردان و زنان بالای 17 سال صرف نظر از کشور مبدا ارائه می شود. اگرچه، آنها باید افرادی باشند که قبلاً از خدمات سازمان کیکلوس بهره مند شده اند.

کار و مشاوره شغلی موارد زیر را شامل می شود:

1) تهیه رزومه کاری

2) آشنایی با مصاحبه های شغلی

3) جلسات آشناسازی با مشاغل

4) اطلاعات درمورد قوانین کار

5) ارتباط با کارفرمایان احتمالی،

6) جلسات/سمینارهای اطلاع رسانی با کارفرمایان محلی در مورد مسائل مربوط به پناهندگان

7) همراهی کارمند جدید برای شغل جدید

8) پیگیری جلسات با کارفرما برای بازخورد

9) درس های خصوصی (3) که در آن روی لغات مربوط به شغلی که برای شخص پیدا شده تمرکز می شود.


برای بخش هایی از خدمات شغلی و و مشاوره شغلی که به صورت جداگانه هستند، به وقت قبلی نیاز است.

جلسات اطلاع رسانی که به صورت گروهی انجام می شود، چندین بار در طول سال با توجه به نیاز موجود برگزار می شود. بنابراین ، برنامه ریزی آنها استاندارد نیست.

زبان های موجودیونانی انگلیسی فرانسوی فارسی/دری عربی کورمانجی

آدرسخیابان توسیتسا پلاک 9، آتن کد پستی 10683

آدرس به زبان محلیΤΟΣΙΤΣΑ 9 ΑΘΗΝΑ 10683

شماره تلفن00306932927832 - فارسی، دری، عربی، کورمانجی، انگلیسی، فرانسوی

شماره واتساپ00306932927832 - فارسی، دری، عربی، کورمانجی، انگلیسی، فرانسوی

شماره وایبر00306932927832 - فارسی، دری، عربی، کورمانجی، انگلیسی، فرانسوی

دسترسی

این سرویس در روزهای تعطیل رسمی تعطیل استبله

این محل کارکنان زن داردبله

همه خدمات ذکر شده رایگان استبله