کلاس های کمکی برای درس های مدرسه

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
Opening Hours
  • Monday: 15:00 - 22:00
  • Tuesday: 15:00 - 22:00
  • Thursday: 15:00 - 22:00
  • Wednesday: 15:00 - 22:00
  • Friday: 15:00 - 22:00
  • Saturday: 15:00 - 22:00
Websitewww.kyclos.orgPhone306932927832
Whatsapp306932927832Emailinfo@kyclos.orgFacebookhttps://www.facebook.com/KyclosCommunity/
Viber306932927832Description

این فعالیت برای همه دانش آموزانی است که در مدارس دولتی شرکت می کنند. کودکان از دانش آموزان مهد کودک تا دبیرستان و همچنین بزرگسالانی که تحصیل می کنند.

کلاسهای کمکی روزانه و برای هر دانش آموز برگزار می شود و یک برنامه شخصی تنظیم شده برای همه در نظر گرفته شده است.


هدف از این کلاسهای حمایتی کمک به دانش آموزان برای دنبال کردن برنامه درسی مدرسه دولتی یونانی است.

زبان های موجودیونانی انگلیسی فرانسوی فارسی/دری عربی کورمانجی

آدرس TOSITSA 9 ATHENS 10683

آدرس به زبان محلیΤΟΣΙΤΣΑ 9 ΑΘΗΝΑ 10683

تلفن

شماره 00306932927832 - فارسی، دری، عربی، کورمانجی، انگلیسی، فرانسوی

واتساپ

شماره 00306932927832 - فارسی، درسی، عربی، کورمانجی، انگلیسی، فرانسوی

وایبر

دسترسی.

این سرویس در دوران تعطیلات رسمی بسته است بله

این محل دارای کارکنان زن استبله

تمام خدمات به صورت رایگان می باشندبله