کمک های حقوقی - تسالونیکی

Greek Council for Refugees - GCR

کمک های حقوقی - تسالونیکی logo
۱۴۰۳/۴/۲۲: آخرین آپدیت

شرح

کمک حقوقی در طول پروسه پناهندگی:

مشاوره و آمادگی برای مصاحبه نوبت اول

وکالت حقوقی در دادرسی پناهندگی در مرحله اول

درخواست تجدیدنظر: وکالت قانونی در رسیدگی به پرونده پناهندگی در مرحله دوم

وکالت حقوقی در دیوان عدالت اداری پس از رد مرحله دوم پس از ارزیابی

پرونده های الحاق خانواده دوبلین سوم

حمایت قانونی از موارد آسیب پذیر، مانند بازماندگان شکنجه، خشونت مبتنی بر جنسیت و قاچاق انسان

حمایت قانونی از کودکان به تنهایی و بدون والدینشان (ارزیابی سن، سرپرستی، ترتیبات مراقبت موقت، دسترسی به حقوق مدنی و غیره)

کمک حقوقی برای بازداشت شدگان (اطلاعات، اعتراض به بازداشت، روند پناهندگی)

دسترسی به حقوق مدنی و اجتماعی و اسناد، نمایندگی در دادگاه های مدنی، ادغام، دسترسی به خدمات

وکالت حقوقی در پرونده های جنایی (خشونت جنسی و جنسیتی، قاچاق انسان، خشونت خانگی، حمایت از کودک و غیره) پس از ارزیابی

شورای پناهندگان یونان از پناهندگان و افرادی که از کشورهای ثالث فقط با تعیین وقت قبلی می آیند استقبال و خدمات خود را ارائه می دهد.

دوشنبه تا جمعه 9:00 الی 16:00

تلفن / وایبر / واتس اپ

یونانی، انگلیسی

عربی - 00306936543485

فارسی/دری - 00306936543501

سومالی - 00306936543431

خط راهنمای GCR: https://www.gcr.gr/en/news/press-releases-announcements/item/1677-gcr-helpline

ساعات کار

دوشنبه:
09:00 - 16:00
سهشنبه:
09:00 - 16:00
چهار شنبه:
09:00 - 16:00
دوشنبه:
09:00 - 16:00
دوشنبه:
09:00 - 16:00

نشانی

Danaidon [ΔΑΝΑΪΔΩΝ] 9, Thessaloniki 54626