آشپزخانه اجتماعی خورا

KHORA

آشپزخانه اجتماعی خورا logo
۱۴۰۳/۲/۲۴: آخرین آپدیت

شرح

آشپزخانه اجتماعی خورا یک فضای اجتماعی در کیپسلی است که غذاهای گرم و مغذی وگان، چای و قهوه را برای همه در ساعات کاری ارائه می دهد.

می توانید غذا بخورید یا غذا را بردارید. آشپزخانه اجتماعی مکانی امن و دوستانه برای گذراندن وقت است.

اطلاعات تکمیلی

این سرویس در روزهای تعطیل تعطیل است: خیر

آیا قرار ملاقات لازم است؟ نه

این مکان دارای کارکنان زن است: بله

همه خدمات ذکر شده رایگان هستند: بله

قابلیت دسترسی

دسترسی بدون پله وجود ندارد

ساعات کار

دوشنبه:
12:30 - 15:00
سهشنبه:
20:00 - 22:00
چهار شنبه:
20:00 - 22:00
دوشنبه:
12:30 - 15:00

نشانی

Kastalias [ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ] 13, Athens