خط تلفن ملی کووید (Covid-19) 1135

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
Emailinfo@eody.gov.grFacebookhttps://www.facebook.com/eody.grPhone1135
Websitehttps://eody.gov.gr/en/covid-19/Description

اگر به دنبال اطلاعاتی در مورد Covid-19 هستید با این خط تماس بگیرید. هر روز هفته خط تلفن ملی ویروس کرونا 1135


شماره رایگان 1135.

زبانهای پشتیبانی شده: یونانی، انگلیسی