واحد پناهندگی از متقاضیان حمایت بین المللی تحت بازداشت

Greek Asylum Service

واحد پناهندگی از متقاضیان حمایت بین المللی تحت بازداشت logo
۱۴۰۳/۱/۲۹: آخرین آپدیت

شرح

واحد پناهندگی متقاضیان حمایت بین المللی تحت بازداشت در محل بخش بیگانگان در آتیکا فعالیت می کند و مسئول دریافت و بررسی درخواست های حمایت بین المللی از اتباع خارجی یا بدون تابعیت تحت بازداشت در بازداشتگاه ها یا زندان های داخل مرزهای اداری آتیک است. یونان مرکزی و همچنین واحدهای اداری دریای اژه جنوبی ناکسوس، پاروس، میلوس، سیروس، کیا-کیتنوس، تینوس، میکونوس، آندروس و تیراس در دریای اژه جنوبی.

برای اطلاعات بیشتر در مورد پناهندگی اینجا را کلیک کنید.

نشانی

Petrou Ralli [ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ] 24, Tavros

پست الکترونیک

AS.au.det@migration.gov.gr