واحد پناهندگی کورینتوس

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
EmailAS.au.corinth@migration.gov.grPhone302741081015Websitehttps://migration.gov.gr/en/gas/dioikisi/
Description

واحد پناهندگی کورینتوس در 8 آگوست 2016 به بهره برداری رسید. این واحد در بازداشتگاه پیش-حذف در کورینتوس مستقر می باشد و فعالیت می کند. این واحد مسئول ثبت ، بررسی و تصمیم گیری در مورد ادعاهای حمایت بین المللی که توسط اتباع کشور های ثالث ثبت شده یا افراد بی تابعیتی که در Nafplio ، Tirinthia و Tripolis در بازداشت اداری هستند می باشد.

سرپرست: Aggelos Aggelopoulos

آدرس: 3 Examilion St. Korinthos, zip code: 20100