دفتر پناهندگی واحد زانتیا Xanthi

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
EmailAS.au.xanthi@migration.gov.grPhone302541020030Websitehttps://migration.gov.gr/en/gas/dioikisi/
Description

واحد پناهندگی زانتیا در نوامبر 2014 شروع به فعالیت کرد.

این مرکز در بازداشتگاه پیش از جابه جایی در کوتیلی در زانتیا مستقر بوده و فعالیت می کند و مسئول ثبت، بررسی و تصمیم گیری در مورد ادعاهای مربوط به حمایت بین المللی است که توسط اتباع کشور ثالث یا افراد بی تابعیت که در بازداشتگاه اداریِ کوتیلی در زانتیا هستند، ارائه می شود.

مسول بخش: آنا ساموتراکی

2nd kilometer, Xanthi – Kavala National Road, zip code: 67100, Xanthi