خط کمک های اجتماعی ضروری 197

۱۴۰۲/۹/۲: آخرین آپدیت

شرح

خط کمک های اجتماعی ضروری 197


خط کمک های فوری "197" به عنوان یک خط اضطراری 24 ساعته برای شهروندان بصورت رایگان فعالیت می کند. این نهاد متشکل از مددکاران اجتماعی و روانشناسان متخصصی است که برای همه افرادِ جامعه که مشکلاتِ روانی یا اجتماعی را تجربه می کنند، و البته عمدتا برای افراد، خانواده ها و جمعیت های آسیب پذیر که نوعی بحران یا شرایط اضطراری را تجربه می کنند خدمات ارائه می دهند. برای مثال:

قربانیان خشونت خانگی

بزرگسالان و سالخوردگانی که نیاز فوری روانشناسی و یا اجتماعی دارند

افرادی که در بحران و در معرض آسیب فیزیکی هستند

قربانیان قاچاق انسان به منظور بهره برداری جنسی یا اقتصادی

قربانیان بلایای طبیعی و سایر بلایا

فعالیت خط "197"

در تمام سال، هفت روزِ هفته و به صورت 24 ساعته فعالیت می کند

مشاوره اورژانسی و حمایت روانشناسی ارائه می دهد

در مورد مسائل مربوط به رفاه اجتماعی اطلاعات فوری فراهم می کند

مکانیزم های مداخله اجتماعیِ اضطراری در محل مورد نیاز را فعال و هماهنگ می کند

به سایر واحدها و خدمات شبکه Ε.Κ.Κ.Α ارجاع می دهد کسانی که به حمایت های بیشتری نیاز دارند را با دیگر خدمات و سازمانهای موجود در شبکه همبستگی اجتماعی متصل می کند.

سیستمی را برای ثبت داده ها بر اساس تقاضا و خدمات ارائه شده نگهداری می کند

نشانی

EMERGENCY HOTLINE