سازمان آتش نشانی - 199

fire department

سازمان آتش نشانی - 199 logo
۱۴۰۳/۲/۲۷: آخرین آپدیت

شرح

برای اداره آتش نشانی با 199 تماس بگیرید.

شماره تماس اضطراری اروپا: 112

نشانی

EMERGENCY NUMBER

تلفن