بیمارستان Ag. Ssvvas

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
AddressALEXANDRAS 171 Av., AthensEmailinfo@agsavvas-hosp.grPhone+302106409000
Description


بیمارستان ها در شیفت های چرخشی کار می کنند تا موارد اورژانسی را در اواخر بعد از ظهر و یک شب (به طور کلی ، 8 شب تا 8 صبح) پوشش دهند.

برای اطلاع از در دسترس بودن بخش اورژانس بیمارستان ها اینجا را کلیک کنیداین اطلاعات فقط به زبان انگلیسی می باشند.

آتن

آدرس

Magnisias شماره 28 و Zolioti شماره 2

ALEXANDRAS 171 Av.

کد پستی 11522

Μαγνησίας 28 & Ζολιώτη 2

Λεωφ. Αλεξάνδρας 171, Αθήνα 115 22