اداره گذرنامه پیرگوس Pyrgos

Passport Office

اداره گذرنامه پیرگوس Pyrgos logo
۱۴۰۳/۴/۱۹: آخرین آپدیت

شرح

اگر محل زندگی شما: ایلیا Ilia است.

مدارک سفر فردی است. برای درخواست مدارک سفر باید پناهنده شناخته شده یا بیگانه با حمایت فرعی باشید.

اگر دارای حفاظت بین المللی هستید اسناد سفر شما و اسناد سفر خانواده شما به مدت پنج (5) سال معتبر است. مدارک سفر شما برای پنج (5) سال اعتبار دارند اگر بالغ یا زیر سن چهارده (14) سال یا بیشتر هستید. اگر زیر سن 14 (14) سال سن دارید، مدارک سفر شما سه (3) سال اعتبار دارد.

برای درخواست مدارک سفر:

می توانید به دفاتر گذرنامه پلیس یونان مراجعه کنید. شما باید اداره گذرنامه را با توجه به محل زندگی فعلی خود انتخاب کنید. شما باید درخواستی را ارسال کنید که توسط اداره گذرنامه ارائه شده است و اسناد اضافی / هزینه های اداری کهدر اینجا توضیح داده شده است. اداره گذرنامه نیز اثر انگشت شما را می گیرد.

هنگام درخواست، بایدمجوز اقامت (ADET) خود را همراه داشته باشید. اگر مجوز اقامت ندارید، کارت متقاضی شما باید دارای علامت «مجوز اقامت در انتظار است» باشد. در این صورت باید کارت متقاضی خود را همراه داشته باشید.

برای درخواست مدارک سفر فرزندانتان، همان درخواست و مدارک پشتیبان/هزینه های اداری مورد نیاز است. علاوه بر این، اگر فرزندان شما بالای شش (6) سال سن دارند، باید اثر انگشت آنها گرفته شود، بنابراین باید هنگام ارائه درخواست آنها به دفاتر گذرنامه، فرزندان خود را با خود بیاورید.

هنگامی که درخواست و مدارک پشتیبانی خود را ارسال می کنید، رسیدی از اداره گذرنامه دریافت خواهید کرد. شما نباید این رسید را گم کنید زیرا برای تحویل گرفتن مدارک سفر به آن نیاز دارید.

اطلاعات تکمیلی

برای اطلاعات بیشتر در مورد اسناد سفر اینجا را کلیک کنید.

ساعات کار

دوشنبه:
07:30 - 15:00
سهشنبه:
07:30 - 15:00
چهار شنبه:
14:00 - 21:30
دوشنبه:
07:30 - 15:00
دوشنبه:
07:30 - 15:00
شنبه:
08:00 - 14:30

نشانی

Dionysou [ΔΙΟΝΥΣΟΥ] 1, Pyrgos, Zip code 27100

پست الکترونیک

adileias@hellenicpolice.gr