اطلاعات و ارجاعات برای زنان

۱۴۰۲/۹/۹: آخرین آپدیت
ساعات کار
  • دوشنبه: 09:00 - 18:00
  • دوشنبه: 09:00 - 18:00
  • چهار شنبه: 09:00 - 18:00
  • سهشنبه: 09:00 - 18:00
  • دوشنبه: 09:00 - 18:00
نشانیFeron 18, Athens
پست الکترونیکmelissa.mwnetwork@gmail.com
فسبوکhttps://www.facebook.com/Melissanetworkgreece33/
تلفن302108218486
شرح

جلسات اطلاع رسانی در مورد حقوق قانونی و مشاوره ، سلامت باروری ، خشونت جنسیتی ، حقوق اجتماعی ، حقوق کار و غیره.

اطلاعات بیشتر

شما باید برای این خدمات ثبت نام کنید یا قرار ملاقات بگذارید.

در صورت داشتن سوال در مورد ثبت نام در ساعات مراجعه به مرکز مراجعه نمایید.


خدمات فقط برای زنان و اعضای خانواده آنها است.

مراقبت از کودکان در طول فعالیت ها در دسترس است

آتن

آدرس

خیابان فِرون پلاک 18

آدرس به زبان محلی

Φερών 18