مرکز پدرو آروپه PEDRO ARRUPE

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
Opening Hours
  • Thursday: 15:00 - 19:00
  • Monday: 15:00 - 19:00
  • Tuesday: 15:00 - 19:00
  • Wednesday: 15:00 - 19:00
  • Friday: 15:00 - 19:00
AddressMichail Voda 28Facebookhttps://www.facebook.com/pedroarrupegreece
Websitehttp://greecejrs.gr/Emailgreece@jrs.netFacebookhttps://www.facebook.com/pedroarrupegreece
Websitehttp://greecejrs.gr/Description

مرکز Pedro Arrupe یک مرکز ادغام جوانان برای کودکان است. در اینجا از کودکانی که قبلاً در مدرسه یونانی ثبت نام کرده اند و در انجام تکالیف روزانه برای مدرسه به کمک نیاز دارند استقبال می کنیم. همچنین پس از اتمام تکالیف ، فعالیت هایی برای کودکان وجود دارد.

شما همچنین می‌توانید در صورت تمایل به تدریس یک کلاس یا داوطلب شدن با ANKAA تماس بگیرید.

آنکا (ANKAA) به صورت یک‌به‌یک با شما کار می‌کند تا توانایی‌تان را پرورش دهید و فرصت‌های کاری پیدا کنید.

کلاس‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

واجد شرایط بودن برای این خدماتک کودکان بین 6 تا 18 سال

آدرس

Michail Voda 28

ادرس به زبان محلی

Μιχαήλ Βόδα 28, Αθήνα