سرویس قانونی

PRAKSIS

سرویس قانونی logo
۱۴۰۳/۲/۱۱: آخرین آپدیت

شرح

مرکز اجتماعی PRAKSIS به ذینفعان بدون در نظر گرفتن وضعیت قانونی و ملیت، در مورد مسائل مربوط به روند پناهندگی و قانون مهاجرت به طور کلی، و همچنین موضوعات مدنی و کیفری، مشاوره حقوقی ارائه می دهد. این خدمات در قالب قرارهای برنامه ریزی شده با مراجعه داخلی از خدمات اجتماعی مرکز اجتماعی ارائه می شود.

خدمات اجتماعی هر روز پس از قرار ملاقات برنامه ریزی شده فعالیت می کند.

نوبت دهی تلفنی با شماره 00302108213704 از دوشنبه تا جمعه از ساعت 10:00 الی 15:00 انجام می شود.

دسترسی و اطلاعات اضافی

این سرویس در روزهای تعطیل تعطیل نیست

قرار ملاقات مورد نیاز: بله

چگونه باید وقت گذاشت: تماس بگیرید

ارتباط به زبان اشاره: خیر

ورودی این مکان دارای رمپ است: بله

این مکان دارای آسانسور است: بله

این مکان دارای کارکنان زن است: بله

این مکان دارای حمام جداگانه برای مردان و زنان است: خیر

همه خدمات ذکر شده رایگان هستند: بله

ساعات کار

دوشنبه:
09:00 - 17:00
سهشنبه:
09:00 - 17:00
چهار شنبه:
09:00 - 17:00
دوشنبه:
09:00 - 17:00
دوشنبه:
09:00 - 17:00

نشانی

Sarpidonos [ΣΑΡΠΗΔΩΝΟΣ] 24, Athens

پست الکترونیک

f.patsiantou@praksis.gr