پادکست - سولیداریتی ناو زنگی را به صدا در میاورد

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
Facebookhttps://www.facebook.com/SolidarityNow/Websitehttps://anchor.fm/solidaritynowringsabellDescription

هم اکنون همبستگی از شما در کانال آموزشی جدید خود ، برای کودکان و بزرگسالان استقبال میکند.

این کانال پادکست یک برنامه آموزشی جدید توسط هم اکنون همبستگی (سولیداریتی ناو-SolidarityNow) تحت برنامه "مراکز حمایت از خانواده کودکان" ارائه داده است. برنامه "مراکز حمایت از خانواده کودکان" توسط SolidarityNow اجرا می شود و توسط یونیسف و IOM یونان پشتیبانی می شود و نیز توسط کمیسیون اروپا تأمین مالی می شود

خدمات مذکور رایگان می باشند.

اطلاعات تکمیلی


دانلود نرم افزار

Google Play اینجا

App Store اینجا