آمبولانس - 166

Ambulance

آمبولانس - 166 logo
۱۴۰۲/۱۱/۲۶: آخرین آپدیت

شرح

برای آمبولانس و خدمات فوریت های پزشکی با 166 تماس بگیرید.

شماره تماس اضطراری اروپا: 112

نشانی

EMERGENCY NUMBER

تلفن