آمبولانس

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
Phone166Description

برای آمبولانس و خدمات درمانی اضطراری به شماره 166 تلفن کنید.