پلیس - 100

Police

پلیس - 100 logo
۱۴۰۳/۲/۲۷: آخرین آپدیت

شرح

با 100 برای پلیس تماس بگیرید.

شماره تماس اضطراری اروپا: 112

نشانی

EMERGENCY HOTLINE

تلفن