بیمارستان روان‌پزشکی

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
AddressLagkada 196, StavroupoliWebsitehttp://www.psychothes.gr/Phone302313324100
Description

بیمارستان ها در تسالونیکی جهت پوشش موارد اورژانسی در عصر ها و شب ها، به صورت شیفتی کار می کنند. (عموما بین ساعات 8 عصر تا 8 صبح)

برای اطلاع از در دسترس بودن بخش اورژانس بیمارستان ها می توانید اینجا را کلیک کنید. این اطلاعات فقط به زبان انگلیسی در دسترس می باشند.

استاوروپولی/ Stavroupoli

Lagkada، شماره 196