بیمارستان

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
AddressPavlos MelasWebsitehttps://www.papageorgiou-hospital.gr/el/Phone302313323000
Description

بیمارستان‌ها در تسالونیکی برای پوشش موارد اضطراری بصورت شیفت‌های چرخشی در طول بعدازظهر و شب کار می‌کنند (بصورت کلی از 8 شب تا 8 صبح)

اینجا را کلیک کنید تا ببینید که اورژانس چه بیمارستانی کار می‌کند. این اطلاعات فقط به زبان انگلیسی ارائه شده است.

محل

پاولوس ملاس/ Pavlos Melas