مشاوره حقوقی

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
Opening Hours
  • Monday: 10:00 - 17:00
  • Tuesday: 10:00 - 17:00
  • Wednesday: 10:00 - 17:00
  • Friday: 10:00 - 17:00
  • Thursday: 10:00 - 17:00
AddressKanari 23, Samos – VathyEmailsamos@avocatssansfrontieres-france.org
Facebookhttps://www.facebook.com/LegalCentreSamos/Description

اطلاعات حقوقی در مورد حقوق و مراحل پناهندگی شما

پشتیبانی حقوقی یک به یک برای آماده شدن برای مصاحبه پناهندگی شما

اطلاعات در مورد الحاق خانواده و کمک در طول عمل

پشتیبانی با درخواست تجدیدنظر در مرحله اول و درخواست بعدی


اطلاعات بیشتر

باید وقت قبلی بگیرید.

برای تعیین وقت تماس بگیرید، پیامک دهید یا به شماره 306987594375 + پیام دهید.

مکان

ساموس (Samos)- واتی (Vathy)

آدرس

خیابان Kanari، پلاک 23 آدرس جدید از تاریخ 1/11/2021 - خیابان Dimitriou P. 0 Vatheos ساموس، کد پستی 83100

آدرس به زبان محلی

Κανάρη 23