بیمارستان

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
AddressLeof. Str. Makrigianni 1, IoanninaPhone302651366111Websitehttps://gni-hatzikosta.gr/
Description

بیمارستان‌ها در ایونیا (Ioannina) در شیفت‌های گردشی کار می‌کنند تا موارد اضطراری را در دیروقت و در طول شب پوشش دهند (به‌طور کلی از 8 شب تا 8 صبح.)

اینجا را کلیک کنید تا ببینید کدام اتاق امور اضطراری مشغول انجام وظیفه است. این اطلاعات فقط به زبان انگلیسی در دسترس است.

محل

ایونیا (Ioannina)

آدرس

Leof. Str. Makrigianni 1

آدرس به زبان محلی

Λεωφ. Στρ. Μακρυγιάννη 1