بیمارستان عمومی دانشگاه ایوانینا

Hospital

بیمارستان عمومی دانشگاه ایوانینا logo
۱۴۰۳/۴/۲۱: آخرین آپدیت

شرح

بیمارستان‌های ایوانینا در شیفت‌های چرخشی کار می‌کنند تا اورژانس‌ها را در اواخر بعدازظهر و شبانه پوشش دهند (معمولاً 8 بعد از ظهر تا 8 صبح)

اینجا را کلیک کنید تا ببینید اورژانس کدام بیمارستان در حال انجام وظیفه است . این اطلاعات فقط به زبان انگلیسی ارائه شده است.

نشانی

Stavrou Niarchou Avenue [ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ], Ioannina