ترجمه‌ هم‌زمان در طول مراجعه به بیمارستان

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت
AddressIoanninaWebsitehttps://metadrasi.org/en/campaigns/interpretation-healthcare-services/Description

مترجمان / واسطه های بین فرهنگی سازمانِ متادراسی METAdrasi با تسهیل ارتباط بین بیماران و کادر پزشکی در دو بیمارستان در یانینا کمک می کنند.

اینجا را کلیک کنید و برای اطلاع از برنامه به روز شده به پایین بروید. (به زبان انگلیسی)

از بیمارستان کمک بخواهید. 

مکان

ایونینا (Ioannina)